Флотилен адмирал (о.р.) Коста Андреев: Расте видимостта на ТУ – Варна сред морските среди

Разговаряме за морското образование, за отлива от него и  растящото търсене на кадри за морския бизнес с флотилен адмирал (о.р.) Коста Андреев, съветник на ректора на Техническия университет – Варна по морско образование, квалификация и координация.

Стефан Денков

Това е първото интервю, което той дава за Мaritime.bg, на новата си длъжност е само от няколко месеца. Флотилен адмирал Коста Андреев (вече от резерва) е извървял всички стъпала на военната кариера във ВМС- от командир на минно артилерийска бойна част на базов тралчик до заместник командир на Военноморските сили, след което (през май 2016 г.) е назначен за военен аташе във Великобритания. Междувременно през 2012 г. участва в операцията на НАТО за възстановяването в Босна и Херцеговина след кървавия конфликт в бившата Югославия.

Флотилен адмирал (о.р.) Коста Андреев

– Какво е идеята, с която бяхте поканен на работа от новото ръководството на Техническия университет?

– Тя е в няколко аспекта. Първият е свързан с морското образование и квалификация, с програмите и плановете, които се подготвят за обучение основно в морските специалности от регулираните професии в Техническия университет: корабоводене, корабни машини и механизми, експлоатация на ел. оборудването на кораба. Като тук идеята е да се осъществи нормална работеща комуникация с ИА ”Морска администрация”, която одобрява програмите на всеки университет, който подготвя такива кадри за търговския флот. Също –  комуникация с корабостроителните, кораборемонтни предприятия и менинговите компании, с големите корабособственици в България и по конкретно във Варненски регион, където се извършва стажа на студентите от ТУ – Варна. И не на последно място засилване на кандидатстудентската кампания, с основно направление за сега към регионите в страната. И така да увеличим приема на студентите в тези специалности, където през последните години се наблюдава тренд на намаляване на студентите, кандидатстващи в университета.

– За да бъдете извикан, значи наистина има сериозен проблем?

– Тази длъжност е съществувало до миналата година и сега новото ръководство на ТУ е преценило, че ще е необходимо да бъде възстановена, за да се помогне на университета в усилията му да привлича повече хора към морските специалности.

Всъщност проблемът не се отнася само и единствено за морските инженерни специалности и по-конкретно – специалностите от регулираните професии. Това е проблем на цялото ни висше образование. От една страна той е свързан с намаляващата раждаемост в страната, тоест по-малко са младежите, които се насочват към висшето образование. От друга страна – с желанието на младите хора да получат висше образование извън България, което още един път оказва влияние върху общия контингент млади хора, който след завършване на средно образование остава у нас и иска тук да продължи обучението си.

– Имате ли вече начертана програма?

– Няколко са направленията, в които съм се насочил. Едното от тях е да повишим видимостта на Техническия университет сред морските среди и специално във Варна и крайбрежните региони. Основно там живеят хората, които са свързали целия си живот с морето и с морския бизнес. Другото направление е да помогна, разбира се, до колкото мога, тъй като в ТУ има достатъчно научен потенциал и капацитет, университетът да се обърне към морския бизнес и науката да бъде насочена не само към себе си, а и към нуждите на бизнеса и по възможност за възстановяване на корабостроенето.  Да подновим до колкото можем  връзките с него и да подпомогнем развитието му.  Това е едно желание, една идея, която ако се осъществи ще бъде много добре, тъй като известно е, че корабостроенето у нас значително дръпна назад през последните 20-30 години. От друга страна в градове като Варна, Бургас, Балчик, Каварна и в другите крайбрежни градове живота на хората е свързан с морето и идеята на новото ръководство на ТУ – Варна е да се обърнем към нуждите и на крайбрежните региони. Дали чрез осигуряване на компетентни морски лица за корабите, за морския бизнес, туризма – предлагащ различни атракции за туристите, както и с разработване на проекти и дейности в интерес на развитието на регионите. Това са неща, за които трябва да се мисли и да се работи комплексно.

Също като направление в работата ми е и създаване на възможности, които са в интерес на подготовката на студентите, за да бъдат въвлечени не само в научни, а и в такива приложни проекти, които да им дадат основа за по-добра предварителна подготовка. И в момента, когато излязат от университета да не отидат на пазара да продават на щанда, а действително да бъдат полезни като специалисти.

– Конкретно какво набелязвате?

– Като говорим за едната от посоките, по които вървим, свързана с морските специалности на ТУ – Варна, ще отбележа, че за тяхното популяризиране подготвихме рекламен клип и той върви в YouTube. Развива се много добре и вече има над 2 400 гледания. Същевременно предприехме кампания, насочена към останалите региони на страната за презентиране на възможностите, които предлага университета с определени послания за професионално развитие в морето и морския бизнес. Изтеглихме ги от същия този клип. Определено има интерес към него. Направен е професионално и с голям ефект от специалисти в това направление.

– А как се развиват връзките с морския бизнес?

– Реализираме  програма за взаимодействие с бизнеса. Сключени са редица споразумения за сътрудничество с фирми от морската индустрия и продължаваме в тази насока. Много помага на най-вече на студентите ни и е в техен интерес. Впрочем всичко, което се прави в ТУ е насочена към тези, които се обучават, а след това и към морската индустрия. Студентите се подготвят, за да могат да се реализират в бизнеса. Това е връзка, която винаги трябва да съществува.

– И тaзи връзка я осъществявате като съветник на ректора?

– Краткият отговор е – да. Разбира се, не само аз. Подпомагат ме ръководителите на катедри, екипа на морския квалификационен център. Гледаме в една посока с декана на факултет „Корабостроене”, в чийто състав са включени организационно морските специалности, както и ръководството на университета. Това е едно от нещата, с които се занимавам – да възобновим и да подобрим контактите, които и досега са съществували, за да станат по-действащи, по-видими. 

– А има ли интерес за такава връзка от страна на морските фирми?

– Определено има интерес, тъй като всеки бизнес търси подготвени кадри. Такова е желанията на ръководството на университета, а и моето, като съветник по морското образование и квалификация, да се опитаме да повишим качеството на подготовка на студентите, за да може да се отговори на нуждите на бизнеса.

– Доста трудна задача!?

–  Програмата на ръководството на ТУ е много амбициозна, както и моето желание. В никакъв случай  не трябва да се предаваме и трябва да правим най-доброто, което можем. Имаме доста примери на випускници на университета, които вече са изградени специалисти в страната и в чужбина и с тях се поддържат контакти. Те могат да служат като пример за подражание. Не трябва да забравяме, че студентите ни влизат в университета, за да могат да се реализират в последствие и да бъдат полезни на себе си, на семействата и на обществото. Това също е една от посоките, в които работим – да бъдем полезни на Варна, на останалите крайморски общини и на страната ни като цяло.

– С какви инициативи се заемате на първо време?

– Подновихме сключените споразумения с менинговите компании, с кораборемонтни и корабостроителни фирми, насочени към стажа на студентите ни. В техен интерес е да обхванат и част от младежите при нас, които са с български корени, но с чуждо гражданство (например, бесарабските българи). Водим разговори и официална кореспонденция, за да подсигурим стажа на студентите, които са без български лични карти. Това е много добра инициатива, която подехме заедно с ръководителите на катедри. Към момента имаме първоначално положително становище от страна на Български морски флот, че ще бъдат обърнати с лице към нуждите на тези студенти с български корени. Проблемът е, че не всички менингови компании могат да си позволят да осигурят техния стаж. Тъй като корабособствениците са от други държави и имат изисквания към тези компании да провеждат стажа единствено на български граждани, тоест с български лични карти. А тези наши сънародници, родени и отгледани в чужбина заслужават да сме обърнати с лице към родолюбието и желанието да се обучават в страната на техните родители. 

– Значи БМФ първи откликнаха на молбата на Техническия университет?

– Така е. Както казах имаме положително становище от БМФ и чакаме то да добие официална форма, за да можем да им осигурим стажа (естествено по възможност), когато дойде времето. Тези студенти са от различни специалности и в различни курсове, така че това няма да натовари нашите партньори. Важното е, че вече е направена първата крачка, остава още малко да извървим. Водят се разговори и с други корабособственици, за да имаме по-голяма вариантност за стажа им.

В момента в ход е кандидатстудентската кампания, за привличане на студенти.

От друга страна, вече се осъществиха няколко проекта в интерес на бизнеса. Проектиране и симулиране на остров Сент Винсент за фирма “Rubis” с последващо симулиране на подход на танкер на терминал, както и практическото пилотиране на място на всеки подход на танкера на терминала при 2,5 м вълна – 2017-2020 г. Предварително симулиране на буксирната операция на подводница „Слава“ и последваща симулация и реално повдигане на подводницата в дока, проведена декември 2019 г.

Разработване на симулация на пристанище Газ Трейд и последващ анализ и оценка на риска от сблъскване на кораб, преминаващ по канала със стоящия на терминала газовоз – февруари 2020 г . Симулация на прехода на специализирана баржа по река Дунав с оценка и управление на риска при превозване на опасни товари от АЕЦ Козлодуй до площадка по поречието на река Дунав – април 2020 г.

Това са проекти изцяло в интерес на бизнеса и продължаваме да сме с готовност за съдействие, както на него, така и морските общини.

– Да се върнем на важния въпрос за бесарабските младежи, защото  привличането на сънародници ни от различни диаспори донякъде може да притъпи демографските ни проблеми, а от там и на образованието. Отчитате ли повишен интерес от тяхна страна да учат у нас?

 – Бих казал, че има интерес, ако съдим по количеството им, но трябва да призная, че нямам цялостен анализ на студентите с български корени, които се обучават в ТУ. Мога само да кажа, че в различните курсове на трите морски специалности от регулираните професии те са общо 13 човека. Това са младежи, дошли с желание и смятам, че не само трябва да им помагаме, но имаме и дълг към тях. Освен с БМФ вече имаме предварителни разговори с Индустриален холдинг България, който е от малкото корабособственици, които могат да си позволят подпомагане на стажа им. Предстоят срещи и проверка на други възможности с Морска администрация.

Така, че осигуряване на обучението на студентите, промотиране на обучението в ТУ- Варна, неговото отваряне към нуждите на бизнеса и обществеността на Варна и другите морски общини, това са основните цели на моето присъствие в Технически университет Варна. 

Вижте още:

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на