125 години от рождението на кап. Димитър Фурнаджиев

Навършиха 125 години от рождението на един от българските морски капитани с трайна следа в нашето корабоплаване. Роден е на 11 юли 1895 г. в Самоков в занаятчийско семейство. В родния си град учи до 9 клас, след което през 1914 г. постъпва в Машинното училище във Варна. През 1917 година, като един от най-добрите ученици, е изпратен да учи във Военноморското училище във Фленсбург, Германия.

Капитан Фурнаджиев на борда на параход „Родина“, 1947 г., снимка: Военноморски музей

Поради революцията през 1918 г. училището е затворено и Д. Фурнаджиев се записва студент по минно инженерство. През 1919 г. се връща в България, произведен е в чин офицерски кандидат и е включен във висшия двегодишен навигационен курс. В същото време преподава морско дело на първия курс от Рибарското училище. През 1920 г. е произведен в чин мичман ІІ ранг, и поема командването на ведетата „Кондуктор Докузанов“.


След Ньойския мирен договор Военният флот се преобразува в Морска полицейска служба и голяма част от морския офицерски състав е съкратен. Димитър Фурнаджиев постъпва в Българското Търговско Параходно Дружество (БТПД) като втори помощник-капитан на п/х „България“, а след шест години е капитан на п/х „Кирил“.
След влизане в сила на Закона за морските лица полага изпити и през 1935 г. става капитан далечно плаване. Изпълнява длъжността комендант на почти всички параходи на БТПД.
След Втората световна война е назначен за лектор във Военноморското училище, където преподава девиация на магнитния компас и корабни документи.
През 1946 г., поради големия му практически и теоретичен опит, е включен в комисията за закупуването на първите след войнстс кораби – „Родина“ и „България“.
В края на 40-те и през 50-те години на ХХ век капитан Фурнаджиев продължава преподавателската си дейност в Морското училище по дисциплините: „Навигация“, „Теория на девиацията на магнитния компас“ и „Корабно стокознание“. Превежда от руски учебника „Навигация“ на професор Ухов и сам написва учебник „Корабно стокознание“. Определя и унищожава на пракика девиацията на магнитните компаси на нашите кораби.

Освободен е от Параходство „Български морски флот“ през 1955 г. Отново е привлечен на работа през 1969 г. като капитан на п/х „Родопи“ и м/к „Люлин“ и служи до 1974 г. Димитър Фурнаджиев е един от капитаните с най-голям стаж в Параходство „Български морски флот“. През целия си живот подготвя кадри за работа на корабите, предавайки им своя опит и знания.


Награден е с много държавни отличия.

Капитан далечно плаване Димитър Фурнаджиев умира на 15 ноември 1988 г.

Последни новини

Последни новини

Поредно доказателство: От 7 години се знае за тръбопровода във Варна

Напорният тръбопровод, разположен в акваторията и по дъното на Варненското езеро, пресича само Канал 1 и то в широката част на езерото. Това пише в отговор на Държавно предприятие

Наградиха офицери от флота

За проявен висок професионализъм и постигнати отлични резултати при организирането и провеждането на ежегодното учение на НАТО “Cyber Coalition”, със заповед на министъра на

След повторната авария с тръбопровода: Емил Димитров проверява за укрита информация във Варна

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и на РИОСВ-Варна да извършат проверка и да му докладват имало ли е