MAN съкращава близо 4 000 души

Близо 4 000 души ще бъдат съкратени в MAN Energy Solutions, а причината е коронавирус пандемията, засегнала сериозно производителя на корабни двигатели.

Над 3 хил. души ще бъдат съкратени в заводите на компанията в Германия, а около 950 други ще се разделят с работните си местна в предприятия на фирмата извън страната.

От компанията не очакват възстановяване в сектора на пътническото корабоплаване поне до 2023 г., обяснявайки необходимостта от съкращения и преструктуриране.

Последни новини

Последни новини

ДППИ може да получи средства по ОПТИ за увеличаване капацитета на черноморските пристанища

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" може да получи над 24 млн. лева по проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.,