Даманаки предложи провеждане на конференции за обсъждане на морската политика на ЕС в Черноморския регион


Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски се срещна днес с еврокомисаря по морско дело и рибарство Мария Даманаки. Срещата се проведе в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Основна тема на разговор между министър Московски и еврокомисар Даманаки беше интегрираната морска политика на Европейския съюз и рибарството. Министър Московски изрази подкрепата на българската страна към новооткрития консултативен процес по инициативата на Европейската комисия „Син растеж: устойчиво развитие на океаните, моретата и крайбрежните региони”. Бяха обсъдени приоритетните дейности на тази политика на ЕС, както и възможностите за тяхното финансиране. Това може да стане по линия на новия инструмент на Европейската комисия за установяване на Програма за подкрепа на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика на ЕС за периода 2011 – 2013 г. За засилване на регионалното сътрудничество беше отчетена и необходимостта от изпълнение на съвместни проекти с Румъния.

Според ЕК приоритетен проект е интегрирането на системите за наблюдение. Министър Московски отново изтъкна необходимостта Европейската комисия да изготви Стратегия за Черно море, която да е в интерес на всички държави в Черноморския регион и до предполага съгласуваност на техните действия и интегриран подход в прилагането на съответните политики.

Министър Ивайло Московски подкрепи предложението на комисар Даманаки за провеждане на конференции на Черноморските държави в България и Румъния по въпросите на интегрираната морска политика и рибарството. Такива форуми биха предоставили отлични възможности за включването на всички заинтересовани страни – администрации, бизнес, неправителствени организации, научноизследователски институти и др. – във формулирането и изпълнението на морските политики на ЕС за постигане на устойчиво и пълноценно използване на водните ресурси.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Доставяме високоспециализирани средства за отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на