ЕС съфинансира проект за подобряване на речното корабоплаване


Европейският съюз ще съфинансира с над 5 млн. проект за оценка и разработване на приложения за Речни информационни услуги (RIS) в Европа. В рамките на проекта ще бъдат разработени и изпитани определени ключови приложения за RIS, които ще направят вътрешното корабоплаване по-бърза, по-безопасна и по-привлекателна алтернатива за товарен транспорт, съобщава пресслужбата на ЕК.

Проектът „IRIS III“, който беше избран за финансиране в рамките на многогодишната покана за представяне на предложения по програмата „Трансевропейска транспортна мрежа“ (TEN-T) за 2011 г., ще позволи след неговото завършване по-бързо и по-безопасно транзитно преминаване по вътрешните водни пътища на участващите държави: Австрия, България, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния и Словакия.

Проектът надгражда и завършва проектите „IRIS I и II“ (също финансирани чрез програмата TEN-T) и има за цел разширяване на обхвата на наличните в региона речни информационни услуги (RIS). По-конкретно, проектът ще подкрепи изпитването на ключови елементи на RIS, например Известия до капитаните, Електронното корабно докладване, Прихващане и проследяване на корабите и Вътрешна система за визуализация и информация посредством електронна карта.

Речните информационни услуги са специално разработени информационни услуги, регламентирани от Европейска рамкова директива, които правят възможно постоянното координиране на логистичните процеси по вътрешните водни пътища с реалната транспортна ситуация. Речните информационни услуги имат решаващо значение за повишаване на ефективността и екологосъобразността на товарните и пътническите транспортни услуги по водните пътища, като едновременно с това повишават безопасността на корабоплаването.

Очаква се проектът, който се управлява от Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа, да бъде завършен до декември 2014 година.

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните