BIMCO изготви стандартизиран договор за назначаване на въоръжена охрана на корабите


BIMCO, международната организация представляваща интересите на корабособственици контролиращи 65% от световния тонаж, публикува документа GUARDCON. Той представлява унифицирана форма за сключване на договори с компании осигуряващи охрана на борда на плавателни съдове.

Формата е разработена за да осигури на корабособствениците и частните охранителни компании ясно формулирана и изчерпателна стандартна договорна платформа за управление на заетостта и използването на охранители, с или без огнестрелни оръжия, на борда на търговски кораби.

В официално изявление от организацията съобщиха, че не биха желали да видят използването на въоръжена охрана на кораби, което да стане институционализирано, но този вид защита е ефективно срещу за възпиране на пиратски нападения.

От организацията подчертават, че налагането на стандарти е изключително важно във времена на засилена пиратска активност и престъпност свързана с морската индустрия. Според BIMCO стандартът не е в разрез на разпоредбите на IMO и е изготвен от разширен екип от експерти.

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини