Разширява се сътрудничеството между ВВМУ и Морски университет – Констанца

На 2 април ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” посрещна отново представители на Морски университет – Констанца, Румъния, водени от ректора на университета проф. Виолета Чукур, съобщиха от училището. Визитата е във връзка и в резултат на дългогодишното сътрудничество между двата университета касаещо краткосрочния обмен на преподаватели и студенти по програма “Еразъм”. На срещите ще се дискутира подготовката и реализацията на бъдещи преподавателски и обучителни проектни инициативи.

В екипа воден от проф. Чукур ще присъстват петима учени от Морския университет, които ще изнесат поредица от семинари пред обучаемите на ВВМУ и ще проведат консултации и срещи със своите научни партньори. Сред тях е и новият координатор по програма “Еразъм” на Морският университет – д-р Кармен Унгуреану, която ще обсъди бъдещото сътрудничество по изпълнение на програмата с екипа “Еразъм” на Военноморско училище. Срещата е продължение на проведените срещи през изтеклата седмица, на която присъстваха други четирима преподаватели от Морския университет в гр. Констанца. Предстои в периода април – май преподаватели от ВВМУ да направят подобна визита в Констанца с цел провеждане на семинари и консултации.

В резултат на доброто взаимно сътрудничество, във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” вече са зачислени и първите чуждестранни докторанти от Морски университет – Констанца – Анастасия- Елена Варсами- докторант към катедра “Експлоатация на флота и пристанищата” с научен ръководител доц. Благовест Белев и Андрей Кристиян- докторант към катедра “Корабоводене” с научен ръководител доц. Илчо Томов.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Кап. Александър Калчев, БМФ: Строим агресивно нови кораби, планираме влизане на нови пазари

К.д.п. Александър Калчев е роден на 11 юни 1975 г. във Варна. От най-ранна детска възраст започва активно да се занимава с ветроходен спорт, а по-късно завършва с отличие