България придоби 20% от плаваща станция за приемане, съхранение и газификация на втечнен природен газ

България придоби 20% от плаващата станция за приемане, временно съхранение и газификация на втечнен природен газ, която ще бъде разположена във водите на 10 nm от Александруполис, Гърция. Днес в столицата на южната ни съседка бе подписано споразумение между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газтрейд“ С.А. за покупко-продажбата на акциите.

Снимка: „Газтрейд“ С.А.

„Днес даваме възможност да получаваме газ от всички краища на света. Гърция и България стават основен енергиен хъб и допринасяме за енергийната диверсификация в региона“, заяви министър-председателят Бойко Борисов, който присъства на церемонията в Атина,

Gastrade развива в офшорната зона на Александруполис плаващата станция за приемане, временно съхранение и газификация на втечнен природен газ (LNG), която ще бъде нов, независим портал за природен газ към пазарите в Югоизточна и Централна Европа.

Плавателният съд ще бъде позициониран югозападно от пристанище Александруполис и ще има капацитет 170 000 кубически метра и възможност за доставка на природен газ, който ще надвишава 5,5 милиарда кубически метра годишно. Съдът ще бъде свързан с гръцката национална система с 28-километров тръбопровод, през който газифицираният втечнен природен газ ще бъде промотиран до пазарите на Гърция, България и по-широкия регион, от Румъния, Сърбия и Северна Македония, до Унгария, Молдова и Украйна, според съобщение в сайта на компанията, в която днес страната ни придоби 20%.

От „Газтрейд“ С. А. изтъкват, че „това е критичен европейски проект от общ интерес, който засилва сигурността на доставките, диверсифицира източниците и пътищата на енергоснабдяване и подкрепя развитието на конкуренцията“.

Последни новини

Последни новини