Пристанище Бургас издаде информационен бюлетин за безопасност на труда

Пристанище Бургас / Снимка: maritime.port.bg

Първият брой на Информационния бюлетин по безопасност на труда на „Пристанище Бургас“ ЕАД бе издаден в началото на април 2012 г. Той ще се издава всяко тримесечие и с тази нова инициатива ръководството на дружеството показва своята ангажираност с проблемите за осигуряване на безопасност и здраве при работа, като се надява всички да се включат активно в прилагането на добрите практики в тази област.

Визията на ръководството на „Пристанище Бургас“ ЕАД за реализиране на фирмената политика по безопасност на труда е, че всеки работник, служител и клиент на дружеството притежава фундаменталното право и същевременно е отговорен пред другите за осигуряване на безопасността при работа.

Диян Димов, изпълнителен директор на „Пристанище Бургас“ ЕАД отбеляза, че ние носим отговорността работниците, служителите и външните контрагенти, да се чувстват в безопасност на територията на дружеството.

Maritime.bg – България

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини