Пристанище Бургас издаде информационен бюлетин за безопасност на труда

Пристанище Бургас / Снимка: maritime.port.bg

Първият брой на Информационния бюлетин по безопасност на труда на „Пристанище Бургас“ ЕАД бе издаден в началото на април 2012 г. Той ще се издава всяко тримесечие и с тази нова инициатива ръководството на дружеството показва своята ангажираност с проблемите за осигуряване на безопасност и здраве при работа, като се надява всички да се включат активно в прилагането на добрите практики в тази област.

Визията на ръководството на „Пристанище Бургас“ ЕАД за реализиране на фирмената политика по безопасност на труда е, че всеки работник, служител и клиент на дружеството притежава фундаменталното право и същевременно е отговорен пред другите за осигуряване на безопасността при работа.

Диян Димов, изпълнителен директор на „Пристанище Бургас“ ЕАД отбеляза, че ние носим отговорността работниците, служителите и външните контрагенти, да се чувстват в безопасност на територията на дружеството.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните

К.д.п. Димитър Димитров: Разчитаме на ЕК да спре пиратските нападения в Гвинейския залив

ЕС се насочва към проекти през Международната морска организация (IMO), които да засилят контрола по бреговата ивица на Гвинейския залив. Това се казва в получения отговор на