Вървим към цялостна дигитализация на морския транспорт

Въвеждането на електронен обмен в цялата транспортна и логистична верига създава благоприятни условия за развитието на мултимодалния транспорт, коментира пред Maritime.bg Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Стартиралото изграждането на Системата за електронен обмен на информация в българските пристанища (PCS), за което Maritime.bg вече информира, става поредната голяма стъпка към цялостното въвеждане на електронното управление в морския транспорт.  С влизането й в експлоатация (до 2022 година) на практика се създават благоприятни условия за развитие на мултимодалния транспорт. И за превръщането на българските пристанища в атрактивен и желан партньор в морския бизнес. Ще имаме силно конкурентни пристанища, каквато е и нашата цел в крайна сметка, заяви пред Мaritime.bg Ангел Забуртов, генерален директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ).

Информационната система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) е авангардно интегрално решение, с което се разширява системата за мониторинг на морския трафик

Мултимодалните превози са сред основните приоритети на ЕК и винаги, когато се заговори за тях първата дума е дигитализация, цифровизация. Това е електронният документооборот и мога да кажа, че ние сме сред отличниците в Европа. Ние бяхме от първите четири държави, които рапортувахме за изпълнение на европейската директива Maritime Single Window. Така, че определено има, с какво да се похвалим, подчерта още Забуртов.

Още през 2009 година въведохме първата информационна система на принципа едно гише, продължи той. Ефектът е впечатляващ. Промени се вековната традиция корабният агент да разнася за одобряване обемисти папки с документи до няколко администрации за получаване на разрешения за визитата на корабите в нашите портове. По електронен път информацията се предоставя едновременно на всички институции, отговорни за граничния контрол. Чрез електронен портал корабният агент има възможност да проследи становищата на администрациите и да предостави при необходимост допълнителни документи. 

През 2015 година завърши вторият етап от развитието на електронното управление в морския транспорт. В структурата на ДППИ обособихме Национален център за електронен документооборот на морския транспорт. Скоро след това системата беше разширена с допълнителен програмен модул за планиране на пристанищните маневри – MOVER, като обхватът на електронното управление се разшири с нови потребители – пилотските станции, терминалните оператори, буксирните компании и швартовите команди. След още една година електронното управление обхвана и документооборота на пристанищата по Дунав. 

Световната практика показва, че хармонизацията, дигитализацията, изграждането на цифрова инфраструктура са основни за високата конкурентност на пристанищата. Чрез тях се постига рязко свиване на бюрократичната среда с нейната бумащина, която силно обременява международния морски превоз на товари. В тази връзка пак ще подчертая, че въвеждането на електронен обмен в цялата транспортна и логистична верига създава  благоприятни условия за развитието на мултимодалния транспорт, включващ морски, речен, железопътен и автомобилен транспорт, подчерта шефът на ДППИ.

И така след въвеждането на електронното управление в морския и речния транспорт – системите Single Window по море и река, сега на ред е внедряването на системата за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS), която обхваща и обработката на товарите. Това означава, че след две години ще завърши напълно процесът на дигитализация в логистичната верига на морския транспорт и ще се въведе електронен обмен между публичните  органи и заинтересованите страни – терминални оператори (публични и частни), пилотски станции, влекачи, корабни агенти, спедитори и т.н.

PCS представлява неутрална и отворена електронна платформа, която позволява интелигентен и сигурен обмен на информация между публични и частни заинтересовани страни с цел подобряване на конкурентната позиция на морските и въздушните пристанищни общности. Тя оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси чрез еднократно подаване на данни и свързване на транспортни и логистични вериги. Разработваме и планове за приемане и обработване на отпадъци в пристанищата. Имаме пълната подкрепа на пристанищната общност: Агенция „Митници“, ГД „Гранична полиция“, ИА „Морска администрация“, Дирекция „Граничен контрол“ към Българска агенция по безопасност на храните, терминални оператори, спедитори, корабни агенти, представители на автомобилния и железопътен транспорт и други, каза още Забуртов.

Факт е, че с внедряването на електронния обмен при обработката на товарите времето и разходите за това се съкращават с 35-40 на сто в сравнение с традиционния обмен на хартия. За нашите пристанище се очаква ефекта да е още по- голям, като част от параметрите могат да се подобрят до няколко пъти.

Неотдавна беше обявено приемането на ДППИ в Международната асоциация на капитаните на пристанищата – International Harbour Masters’ Association (IHMA). Новината дойде малко след тържественото отбелязване в предприятието на 20-годишнината от установяването на услугите по управление на корабния трафик и информационното обслужване на родното корабоплаване посредством едни от най-съвременните и високотехнологични системи. 

IHMA е престижна световна асоциация, която обединява харбър мастърите и институциите, отговорни за контрола на морските операции в пристанището. Членството в асоциацията дава възможност за непрекъснато проследяване на новостите в областта на управлението на корабния трафик в световен план, обясни Ангел Забуртов. По неговите думи активно си сътрудничат с колеги от над 50 държави, които в международен план са отговорни за безопасното, сигурно, ефективно и екологичносъобразно провеждане на морските операции в пристнищните води. Особено към настоящия момент това сътрудничество ни е много ценно, защото позволява да обменяме опит и ни помага да бъдем адекватно подготвени и да се справяме с редица предизвикателства, породени от настоящата пандемия от Covid-19, добави шефът на ДППИ.

Последни новини

Последни новини

За момента не са установени отклонения в качеството на водата на Черно море край Украйна

Разрушаването на стената на Каховската ВЕЦ на 6 юни 2023 г. заплашва с негативни последици за екосистемата на Черно море. Поради наводняването на крайбрежните зони има голяма

Evil Woman води след първия състезателен ден на Varna Channel Cup, днес яхтите влизат в канала море – езеро

Купата за канала, предлага днес на варненци невероятно зрелище, в което близо 40-те участващи яхти влизат в единствената за България, а и една от малките по света, канални