Водолазни екипи извършват огледи на пристанищните съоръжения във Варна


Екип от водолазни специалисти започна извършването на огледи на варненския вълнолом, за да бъдат установени евентуални щети, нанесени на съоръжението от зимните бури, съобщиха от ДППИ.

Подводните огледи са елемент от цялостната експертна оценка на състоянието на пристанищната инфраструра, на базата на която ще бъдат планирани последващи действия от страна на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за рехабилитация на съоръженията.

Експертизите за състояннието на инфраструктурата в пристанищата за обществен транспорт с национално значение бяха разпоредени от генералния директор на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” Георги Генчев във връзка с тежките метеорологични условия през отминалата зима.

Високите вълни, минусовите температури и силният вятър  в началото на годината причиниха сериозни поражения по брегоукрепителните и пристанищни съоръжения по цялото Черноморие.

Експертните оценки и обстойни доклади за нанесените щети, придружени с визуален материал, ще бъдат обобщени в специален доклад до министъра на транспорта, информационните технологии и  съобщенията Ивайло Московски.

Според разпоредбите на Закона за морските пространстра, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява контрол върху всички пристанища, с изключение на военните, а Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ управлява пристанищната инфраструктура и другите дълготрайни активи на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Снимка: Петел.бг

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Кап. Александър Калчев, БМФ: Строим агресивно нови кораби, планираме влизане на нови пазари

К.д.п. Александър Калчев е роден на 11 юни 1975 г. във Варна. От най-ранна детска възраст започва активно да се занимава с ветроходен спорт, а по-късно завършва с отличие