Неизвестната история на фар Калиакра

Френското дружество за строеж и експлоатация на фарове – “Compagnie des Phares de l’Empire Ottoman” изгражда на нос Калиакра два фара – първият през 1866 г., вторият – през 1901 г. Точната дата на откриването на новия фар Калиакра, изграден след земетресението на 18 (31) март 1901 г., беше неизвестна. Непубликувани досега на български език официални известия на османското правителство посочват, че фарът е открит за навигация на 1 октомври 1901 г. Те запълват празноти в историята на фара, но тя все още остава непълна.

 Нос и фар Калиакра

Първият фар на нос Калиакра е открит за навигация на 15 юли 1866 г. На него е поставена френска оптика, чиято светлина е видима на 16 мили [1].

Известието за фар Калиакра, публикувано във френски специализирани издания, в италиански и английски вестници, е останало неизвестно на българските изследователи [2]:

Gazzetta ufficiale del Regno DʼItalia, No. 214, Firenze, Sabato, 4 Agosto 1866.

На 4 август 1866 г. официалният вестник на Кралство Италия публикува следното известие:


“Faro sul Capo Kalacria (Linea di Rumelia).
Sul Capo Kalacria a 18 metri circa della sua estremita venne il 15 luglio 1866 acceso un faro girante da 1 in 1 minuto. I rilevamenti sono: Latitudine 43° 21′ 30″ T. Longitudine 28° 30′ 15″ L meridiano di Greenwich.
Longitudine 26° 10′ L meridiano di Parigi. 
Elevazione del fuoco al di sopra del livello del mare 50 metri – Portata 16 miglia.
Per Il Ministro Il Direttore Generale del servizio militare E. Di Brocchetti” (Gazzetta ufficiale del Regno DʼItalia, No. 214, Firenze, Sabato, 4 Agosto 1866, p. 2).


На 10 август 1866 г. английският „Лондон газет“ публикува следното известие за фар Калиакра:


“Black Sea. Revolving Light on Cape Kalacria, or Kaliakra.
Also, that on and after the 15th day of July, 1866, a light would be exhibited about 20 yards from the extremity of Cape Kalacria or Kaliakra, on the western shore of the Black Sea.
The light will be a revolving white light, attaining its greatest brilliancy every minute. It is placed at an elevation of 164 feet above the mean level of the sea, and in clear weather should be seen from a distance of 16 miles. The position of the light is given in lat. 43° 21′ 30″ N., long. 28° 30′ 15″ East of Greenwich.
By command of their Lordships, George Henry Richards, Hydrographer. Hydrographic Oflice, Admiralty, London, 17th July, 1866” (The London Gazette, No. 23149, Friday, August 10, 1866, p. 4488; The Edinburgh Gazette, No. 7667, Tuesday, August 14, 1866, p. 975);


„Черно море

Въртяща се светлина на нос Калакриа или Калиакра.

Също така, на 15-и юли 1866 г. или след тази дата, ще се показва светлина на около 20 ярда от края на нос Калакриа или Калиакра, на западния бряг на Черно море. Това ще бъде въртяща се бяла светлина, достигаща най-голямата си яркост на всяка минута. Поставена е на височина от 164 фута над средното морско равнище и в ясно време би трябвало да се вижда от разстояние 16 мили. Местоположението на светлината е дадено при северна ширина 43 градуса 21 минути и 30 секунди и дължина 28 градуса 30 минути и 15 секунди източно от Гринуич.

По заповед на Тяхна светлост Джордж Хенри Ричардс, хидрограф. Хидрографска служба, Адмиралтейство, Лондон, 17-и юли 1866 г.“ [3].

По време на Руско-турската война от 1877-1878 г. фаровете Калиакра, Шабла и Кюстенджа спират своята работа.


“Mer Noire. Extinction temporaire des feux de Kaliakra, Shablah, Kustenjeh. Déplacement de balise. Torpilles. Le feu tournant du cap Kaliakra, le feu fixe du cap Shablah, le feu fixe blanc du cap Kustenjeh et le feu fixe rouge de la jetée de Kustenjeh ne sont plus allumés actuellement. La balise a été enlevée du tumulus, élevé de 60 mètres, situé au N. O. de Kustenjeh. Des torpilles ont été placées par les autorités turques à l’entrée de la bouche Sulina (Danube)” [4].

“Notice to Mariners. (No. 155) – Black Sea. 1. Temporary Discontinuance of Cape Kaliakra and Cape Shablah Lights. Information has been received, that the revolving white light at Cape Kaliakra and the fixed white light at Cape Shablah are not at present exhibited” [5].


Нямаме данни кога оптиката на фар Калиакра е сменена, но във френското специализирано издание “Phares de la Mer méditerranée: de la Mer noire et de la Mer a’Azof” от 1881 г. е отбелязано, че светлина на фара е видима на 22 мили (на старата оптика – 16 мили) [6]. Най-вероятно това е станало след края на войната [7].

При силното земетресение на 18 (31) март 1901 г. (неделя) фар Калиакра е разрушен [8]. Разрушени са и няколко села в близост до епицентъра на земетресението (два труса с магнитут 7,2 и 7,1 по скалата на Рихтер, на юг от нос Калиакра) [9].

С официално съобщение османското правителство информира мореплавателите, че фар Калиакра е разрушен при земетресението на 31 март 1901 г. и предстои поставянето на временна светлина [10].

На 12 април 1901 г. английският вестник „Лондон газет“ публикува следното известие до мореплавателите:

The London Gazette, No. 27304, Friday, April 12, 1901

“Notices to Mariners, No. 243. Black Sea, Western Shore. Cape Kaliakra – Lighthouse Destroyed.
The Ottoman Government has announced that the lighthouse on Cape Kaliakra was destroyed by an earthquake on 31st March, 1901; the light (white flashing) therefore cannot be exhibited, but provision is being made for the exhibition of a temporary light. Approximate position, lat. 43° 21 3/4′ N., long. 28° 30′ Е” (The London Gazette, No. 27304, Friday, April 12, 1901, p. 2540);


„Съобщение до мореплавателите, № 243, Черно море, западен бряг.

Османското правителство съобщи, че фарът на нос Калиакра е бил разрушен от земетресение на 31-и март 1901 г.; поради това светлината (бяла проблясваща) не може да бъде излъчвана, но се урежда за излъчването на временна светлина.

Приблизително местоположение: ширина 43° 21 3/4′ север, дължина 28° 30′ изток“.

Френското дружество “Collas et Michel”, строител и концесионер на 7 фара по българското крайбрежие [11], е информирано чрез своята агенция в Балчик и поставя временна светлина на нос Калиакра (видима на 15 мили) до изграждането на нова фарова кула“.

Новият фар – конусовидна бяла кула с височина 7,9 м, височина на огъня над морското равнище 67,2 м е изграден на 150 м на север от стария. Той е открит за навигация на 1 октомври 1901 г. Известията за възстановяването на светлината на нос Калиакра, публикувани от “L’administration générale des Phares de l’Empire Ottoman” (Обща(та) администрация на фаровете на Османската империя) във френски, английски и италански вестници [12], са останали напълно неизвестни на българските изследователи [13].


“Administration générale des Phares de lʼEmpire ottoman. Avis aux Navigateurs
Les navigateurs sont prévenusque: le feu du cap Kalacria (mer Noire, côte de Roumélie) qui avait été remplacé par un feu provisoire d’une portée de 15 milles, ainsi qu’un avis aux navigateurs en date du 15 avril 1901 l’avait annoncé, a été reconstruit avec le même caractère à 150 métrés en arrière de l’ancien et sera rétabli le 1er octobre 1901, sous son apparence réglementaire de feu à éclats blancs de minute en minute avec éclipses totales.
Latitude 43° 31′ Nord. Longitude 28° 30′ E. du méridien de Greenwich. Longitude 26° 10′ E. du méridien de Paris. Portée 22 milles. 
Constantinople, le 27 septembre 1901” (Journal des débats politiques et littéraires, Annee 113, Le numéro 273, Mercedi, 2 Octobre 1901, p. 3);


„Обща администрация на фаровете на Османската империя. На вниманието на мореплавателите На мореплавателите се известява, че фарът на нос Калакриа (Черно море, брегът на Румелия), който бе заменен с временен огън видим от 15 мили, както още бе съобщено и на 15-и април 1901 г, е възстановен на 150 метра зад стария със същата функция и ще бъде пуснат отново на 1-ви октомври 1901; регламентирано е той да свети с бяла светлина на всяка минута, с пълно затъмнение между проблясъците.

Ширина: 43 градуса 31 минути север; Дължина: 28 градуса 30 минути източно от Гринуичкия меридиан; Дължина: 26 градуса и 10 минути източно от Парижкия меридиан; Видимост: 22 мили. Константинопол, 27 септември 1901 г.“.

Фар Калиакра, 2007 г., снимка: Бела Бенова

След края на Първата световна война, завършила за България с подписването на Ньойския мирен договор на 27 ноември 1919 г. и загубата на Южна Добруджа, фар Калиакра (и фар Шабла) прекъсва своята работа. 

Вероятно светлините на българските фаровете са гасени и по време на Първата световна война (1914-1918). Освен военните причини узнаваме и за чисто икономически – липсата на керосин за фаровите горелки.

За фар Калиакра (и фар Шабла), вече в пределите на Кралство Румъния и с ново име – фар Свети Никола (Sfantul Nicolae), щатското издание “Notice to Mariners” (Известия до мореплавателите) публикува следните съобщения:

“(2375) Black Sea. Bulgaria and Roumania – Caution with regard to lights.
1. The following lights in the Black Sea are reported to be extinguished: Cape Kaliakra, Cape Shableh, and Mangalia” (Notice to Mariners. Published by the Hydrographic Office under the authority of the Secretary of the Navy. No. 27, Washington, July 5, 1919, p. 800).

“Bulgaria and Roumania – Caution with regard to Lights and Fog Signals.

1. The following lights are reported to be extinguished: Cape Kaliakra, Cape Shableh, and Mangalia.

2. Owing to shortage of oil it is considered probable that many lights on this coast are extinguished, or only exhibited irregularly; mariners are warned accordingly” (Notice to Mariners. No. 15, Washington, April 12 1919, p. 428; No. 44, November 1, 1919, p. 1277; No. 52, December 27, 1919, p. 1498).

“363. Black Sea – Roumania

Cape Kaliakra and Cape Shableh Lights reexhibited.

Information has been received that the lights at Cape Kaliakra and Cape Shableh were reexhibited with their prewar characteristics on October 20, 1919” (Notice to Mariners. No. 5, Washington, January 31, 1920, p. 113; Notice to Mariners. No. 9, Washington, February 28, 1920, p. 216).

През 1934 г. румънските власти заменят остарялата френска оптика на фар Калиакра с оптика на шведската фирма “Aktiebolaget Gasaccumulator Company” (AGA).

От “List of Lights and Fog Signals” (Списък на светлините и сигналите за мъгла) научаваме, че румънските власти са заменили остарелите френски оптики на фар Калиакра през 1934 г. (и на фар Шабла през 1935 г.) с оптики на шведската фирма AGA.

1934. “Black Sea – Turkey, Bulgaria, and Rumania.

“2177. Cape Kaliakra (Ru.), 20 yards within the extremity; 43 21 30 / 28 30 10; Fl. W., period 60 sec.; flash 15 sec., ecl. 45 sec.; Cp. 700; 164; 18” (List of Lights and Fog Signals. Volume III. The west coasts of Europe and Africa the Mediterranean Sea, Black Sea and the Sea of Azov. Corrected to January 1, 1934. Issued under the authority of the secretary of tne navy. United States Government printing office, Washington, 1934, p. 386–387).

1935. “Black Sea – Turkey, Bulgaria and Rumania 2177. Cape Kaliakra (Ru.), 20 yards within the extremity; 43 21 30 / 28 30 10; Fl. W., period 5 sec.; flash 0,7 sec., ecl. 4,3 sec. Cp. 700; 164; 18” (List of Lights and Fog Signals. Volume III. The west coasts of Europe and Africa the Mediterranean Sea, Black Sea and the Sea of Azov. Corrected to January 1, 1935. Issued under the authority of the secretary of tne navy. United States Government printing office, Washington, 1935, p. 388–389)*.

* F. – Fixed; Fl. – Flashing; Gp. Fl. – Group flashing; W. – white; sec. – second; ecl. – eclipse; cp. – candlepower.

Съвременната оптика на фар Калиакра, 2007 г.

Бележки:

1. Gazzetta ufficiale del Regno DʼItalia, No. 214, Firenze, Sabato, 4 Agosto 1866, p. 2; The London Gazette, No. 23149, Friday, August 10, 1866, p. 4488; The Edinburgh Gazette, No. 7667, Tuesday, August 14, 1866, p. 975; Giornale militare per la Marina, Anno 1866, Firenze, Tip. Franco-Italiana di Achille De Clemente, 1866, p. 57 (N. 6. Parte non Ufficiale 1866, N. 24); The Nautical Magazine and Naval Chronicle for 1866; a journal of papers on subjects connected with maritime affairs. London, Simpkin, Marshall and Co., 1866, p. 435; Annales hydrographiques, recueil d’avis, instructions, documents et mémoires relatifs à l’hydrographie et à la navigation publié par le dépôt des cartes et plans de la marine. Année 1866. Tome Vingtneuviéme. Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont, 1866, p. 465; Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen, de zeevaartkunde, de hydrographie, de koloniën en de daarmede in verband staande wetenschappen. Amsterdam, Wed. G. Hulst van Keulen, 1866, p. 284–285; The lights and tides of the world by J. F. Imray and W. H. Rosser. London, James Imray & Son, 1866, p. 4; A Description and List of the Lighthouses of the World, 1879. Nineteenth edition, By Alexander George Findlay, London, Published for Richard Holmes Laurie, 1879, p. 127.

2. Известието до мореплавателите за изграждането на фар Калиакра, публикувано от Обща(та) администрация на фаровете на Османската империя, е останало неизвестно на Милан Асадуров и той се позовава на Карел Шкорпил* (Милан Асадуров. Фаровете в Стария свят от древността до наши дни. Варна, Сталкер, 2014, с. 329).

* В отчета на Варненското археологическо дружество за 1907 г. Карел Шкорпил пише: „Той е открит на 15 юли 1866 г. Оптикът му е въртящ от пета степен с бяла светлина, която блещука от минута на минута. Поставен е върху една зидана кула на височина 50 м над морето. Фарът се вижда на разстояние 22 мили от хоризонта“ (Карел Шкорпил. Черно море. В: Втори годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1907 г. Варна, Печатница „Зора“, 1908, с. 59–60). Цитирайки Шкорпил, Асадуров отбелязва: „Очевидно Шкорпил се заблуждава, защото е неправдоподобно светлината на оптика от пета степен да се вижда на 22 мили“ (Асадуров, цит. съч., с. 329–331). Но тук Шкорпил вярно посочва разстоянието, до която е видима светлината на фара, публикувано в специализирани издания, останали неизвестни на Асадуров (Phares de la Mer méditerranée: de la Mer noire et de la Mer a’Azof (Espagne, France, Italie, Autriche, Grèce, Turquie, Russie et côte nord d’Afrique), cor. au 1er mars 1881. Paris, Imprimerie nationale, 1881 (Cap Kalacria; A 18 métres de lʼextrémité du cap; A 1 éslat blanc chaque minute; 22 milles; 43° 21′ 30″, 26° 10′ 6″).

3. Френското специализирано издание “Annales hydrographiques” (Хидрографски летописи) публикува следното известие за фар Калиакра:

“Feu sur le cap Kalacria (côte Ouest). Le 15 juillet 1866, on a allumé un nouveau feu sur le cap Kalacria, pointe Est de la baie de Balchik, côte de Bulgarie.

Le feu est tournant, sa lumière atteignant sa plus vive clarté de 1 minute en 1 minute; il est élevé de 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, et, avec une atmosphère claire, on pourra le voir d’une distance de 16 milles. La tour est placée à 18 mètres environ de l’extrémité du cap Kalacria, et par: Latitude N 43° 22′, Longitude E 26° 8′ 20″ (Annales hydrographiques, recueil d’avis, instructions, documents et mémoires relatifs à l’hydrographie et à la navigation publié par le dépôt des cartes et plans de la marine. Année 1866. Tome Vingt-neuviéme. Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont, 1866, p. 465).

4. Annales hydrographiques: recueil d’avis, instructions, documents et mémoires relatifs à l’hydrographie et à la navigation. 1er trimestre 1878. Paris, Imprimerie Nationale, MDCCCLXXVIII, (1878), p. 164–165.

5. The London Gazette, Numb. 24531, Friday, December 14, 1877, p. 7190 (NOTICE TO MARINERS. No. 1550 – BLACK SEA. (1.) Temporary Discontinuance of Cape Kaliakra and Cape Shablah Lights. INFORMATION has been received, that the revolving white light at Cape Kaliakra and the fixed white light at Cape Shablah are not at present exhibited“).

6. Phares de la Mer méditerranée: de la Mer noire et de la Mer a’Azof (Espagne, France, Italie, Autriche, Grèce, Turquie, Russie et côte nord d’Afrique), cor. au 1er mars 1881. Paris, Imprimerie nationale, 1881 (Cap Kalacria; A 18 métres de lʼextrémité du cap; A 1 éslat blanc chaque minute; 22 milles; 43° 21′ 30″, 26° 10′ 6″).

7. В „Пътувания по България“ Константин Иречек, посетил нос Калиакра през юли 1884 г., пише: „Самият нос има плоска, трапецовидна повърхност, от вратата до фара около 450 метра дълъг; към морето се спуща със склонове 60-70 метра високи, по които слизат няколко шеметни пътеки със стъпала. … На най-тесния край се издига фарът, поддържан от австрийския Лойд*. Неговите пазачи, трима турци от Дамаск и Трапезунд, са единствените жители на градището, един от тях живее тук вече 18 години. … През тежката средпладнешка горещина (+ 27° на сянка) си починахме при турците под фара, нагостихме себе си, и се отправихме назад“. (Академик Константин Иречек. Пътувания по България. Превел от чешки Стоян Аргиров. Под редакцията на доц. Евлоги Бужашки и проф. Велизар Велков. Издателство „Наука и изкуство“, София, 1974, с. 906, 910).

* Сведението, че фар Калиакра се поддържа от австрийския Лойд, не се среща никъде другаде след Иречек.

▲ Цабла, Килидже Бурну, Фаналъ, 1816 | Подробная карта Российской империи и близлежащих заграничных владений, 1816. Желегра Бурну (Нос Калиакра).

8. “Constantinople, April 2. An earthquake at Cape Kaliakra on the Black Sea, destroyed the lighthouse there March 31” (Journal Courier, Vol. LXVII, No. 79, April 3, 1901); “An earthquake at Cape Kaliakra on the Black Sea, March 31st, destroyed the lighthouse there” (The Blackfoot news, Vol 14, No. 67, May 4, 1901).

Карел Шкорпил пише: „При землетресението се пропукал фарът, та е станала нужда да се построи нов. При постройката му са били извадени от крепостните стени много дялани камъни и употребени за постройката на фара. С това са били развалени няколко стени. Строението на фара е станало по домашен ред от инженерите на компанията на фаровете, чрез наетите от тях работници. Имало е тогава предприемач само за доставяне на дълани камъни, който ебил каварненският жител В. Д. Джерахов; той вадил камъни от кариера (находяща се вън от укреплението) и от зидовете. Калиакра (Геларето) влизала тогава в Каварненската селска община, на която кметът бил Г. Карамфилов“. (Втори годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1907 г. Варна, Печатница Зора“, 1908, с. 12).

9. „На 31 март 1901 г. в 9. ч. 12 мин. цялата Балчишка околия заедно със съседните райони е била разтърсена внезапноот едно много силно земетресение, което в Балчишко е имало катастрофален характер, с максимална интензивност до Х степен. Най-зле са били засегнати селищата Българево, Горун, Камен бряг, Нанево и нос Калиакра, Балчишко. Епицентърът на това земетресение се намира в Черно море с дълбочина вероятно 14-16 км и с макросеизмична площ около 330 000 кв. км. Географските координати на епицентъра с приближение може да се всемат 28° 30′ E и 43° 22′ N“(Ек. Григорова, К. Палиева. Сеизмичност на Черноморското крайбрежие Балчик – Блатница. // Известия на Геофизичния институт. Т. IV, 1963. София, Българска академия на науките, 1963, с. 257).

10. The London Gazette, No. 27304, Friday, April 12, 1901, p. 2540.

11. “Collas et Michel” (Кола и Мишел) – концесионер на 7 фарa по българското крайбрежие (до 1 (14) август 1909 г.) – Шабла, Калиакра, Варна, Емине, Бургас, остров Света Анастасия и остров Свети Иван.

“Administration générale des Phares de l’Empire ottoman Avis. II est porté à la connaissance des navigateurs qu’ainsi qu’il résulte de la lettre adressée, en date du 23 temouz 1325 (5 août 1909), sub no. 68, par le Ministère Impérial des Affaires étrangères au Ministère Impérial de la Marine et référée á la Directiondes Phares, sur lʼavis du Conseil de l’Amirauté, en date du 25 temouz 1325 (7 août 1909), les sept phares et les trois agences dont les noms suivent seront, en vertu du Protocole conclu entre le Gouvernement ottoman et le Gouvernement bulgare, remis aux autorités de Bulgarie, à la date du 1/14 août courant: Agences de Bourgas, Varna et Baltchik. Phare de Mogalo-Nissi, près de Sizopoli (golfe de Bourgas). Phare de Sainte-Anastasie (golfe de Bourgas). Phare d’Emoneh Bournou ou cap Emineh. Phare de Galata (baie de Varna). Phare de Varna. Phare du cap Kalacria. Phare de Chablar Saghi. Constantinople, le 9 août 1909” (Journal des débats politiques et littéraires, Annee 121, Le numéro 231, Samedi, 21 Aout 1909, p. 3);

„Обща администрация на фаровете на Османската империя

Известие. Свежда се до знанието на мореплавателите, че в резултат на писмо с дата 23 темуз (юли) 1325 (5-и август 1909 г), № 68, от Имперското министерство на външните работи до Имперското министерство на флота и препратено към Дирекцията на фаровете, по становище на Съвета на Адмиралтейството с дата 25 темуз 1325 (7-и август 1909), седемте фара и трите агенции, чиито имена следват, ще бъдат, съгласно протокола, подписан между отоманското правителство и българското правителство, предадени на българските власти на дата 1-ви (14-и) август тази година: Агенциите в Бургас, Варна и Балчик. Фарът на Могало-Ниси, близо до Сизополи (залива на Бургас); Фарът на Света Анастасия (залива на Бургас); Фарът на Галата (залива на Варна); Фарът на Варна; Фарът на нос Калакриа; Фарът на Шаблар Саги.

Константинопол, 9-и август 1909 г.“.

След обявяването на независимостта на България на 22 септември (5 октомври) 1908 г. френското дружество “Collas et Michel” се оттегля от България. Съгласно протокола от Константинопол от 6 (19) април 1909 г., подписан между османското правителство, представлявано от Рифат паша, министър на външните работи, от една страна, и българското правителство, представлявано от Андрей Ляпчев, министър на търговията и земеделието от друга страна, българското правителство се задължава да изплати на османското правителство 180 307 френски франка за фаровете в България и Източна Румелия.

“Article 4. Pour ce qui est des phares situés en Bulgarie et en Roumélie orientale, le gouvernement bulgare payera au gouvernement impérial ottoman 180 307 francs; de la sorte toute réclamation de l’administration des phares sera aussi considérée comme réglée” („Що се отнася до фаровете в България и Източна Румелия, българското правителство щеплати на императорското османско правителство 180 307 франка; по този начин всяко искане от администрацията на фаровете ще бъде смятано за уредено“) (Revue générale de droit international public: droit des gens, histoire diplomatique, droit pénal, droit fiscal, droit administratif / publiée par Antoine Pillet, Paul Fauchille. Tome XVI, Paris, A. Pédone, LibraireÉditeur, 1909, p. 545; Принос към дипломатическата история на България 1878-1925. Договори, конвенции, спогодби, протоколи и други съглашения и дипломатически актове с кратки обяснителни бележки. Д-р Б. Кесяков. С предговор от професор Ст. Баламезов. Печатница „Родопи“, София, 1925, с. 29–35).

12. Journal des débats politiques et littéraires, Annee 113, Le numéro 273, Mercedi, 2 Octobre 1901, p. 3; “No. 753. Black Sea, Western Shore. Cape Kaliakra – Permanent Light Re-Exhibited. With reference to Notices to Mariners Nos. 243 and 302 of 1901: The Ottoman Government has given further notice that, on the 1st October, 1901, the permanent light (white flashing every minute) on Cape Kaliakra would be re-exhibited, and the temporary light discontinued.

The lighthouse has been rebuilt about 160 yards inland from its previous position, and is similar in all respects to the former structure. Approximate position, lat. 43° 21 3/4′ N., long. 28° 30′ E.” (The London Gazette, No. 27365, Tuesday, October 15, 1901, p. 6718).

Румънската кралица Мария с принцеса Иляна пред фара на нос Калиакра |Capul Caliacra cu farul St. Nicolae. M. S. Regina Maria şi A. S. R. Principesa Ileana

13. В книгата си Милан Асадуров пише: „Новата цилиндрична бяла кула, иззидана от камък, била висока 9,7 м и бялата светлина с периодичност 5 с проблясквала от 67,6 м надморска височина в точка с координати 43° 22′ с. ш. и 28° 28′ и.д. Механичната въртяща се оптика на керосин (светилен газ) била доставена от шведската фирма AGA Navigation Aids.

Тя и до днес се „курдисва“, като се вдига топуз от 12 парчета, всяко по 10 кг. Оптиката е четиристенна, като лещите на всяка стена са с форма на концентрични окръжности. Едно пълно завъртане трае 20 с, като на всеки 5 с проблясва по един лъч с времетраене 0,7 с. Тази оптика е изумително красиво техническо творение, направо съвършен продукт на технологиите от XIX век“ (Асадуров, цит. съч., с. 321). Как френското дружество “Collas et Michel” е поставилa през 1901 г. на новата кула на фар Калиакра оптика на шведската фирма AGA Navigation Aids (създадена през 1904 г.), а не френска, знае само авторът (Асадуров, цит. съч., с. 332).

Шведската оптиката на фар Калиакра е поставена през 1934 г. от румънските власти, по времето когато Южна Добруджа е в пределите на Кралство Румъния. (List of Lights with fog signals. Vol. III, The west coasts of Europe and Africa the Mediterranean Sea, Black Sea and the Sea of Azov. Vol. III. Corrected to January 1, 1935. United States Government Printing Office, Washington, 1935, p. 388–389).

Сгрешена е и височината на фаровата кула – тя е 7,9 м, а не 9,7 м., както пише Асадуров. (Асадуров, цит. съч., с. 332)*. http://www.parliament.bg/pub/StenD/2013091810025321091940_2.pdf

Къщата на фаропазачите е построена през 1924 г., а не през 1926 г., както пише Асадуров (Асадуров, цит. съч., с. 333). (“2177. Cape Kaliakra. White tower on keeperʼs dwelling”. List of Lights with fog signals. Vol. III, The west coasts of Europe and Africa the Mediterranean Sea, Black Sea and the Sea of Azov. Vol. III, Corrected to March 1, 1925. Government Printing Office, Washington, 1925, p. 340–341).

Радиофарът на нос Калиакра (Tip Marconi W.B.1.), с електрически генератор “Crosley” (Кросли), е монтиран през 1935 г., а не през 1927 г., както пише Асадуров (Асадуров, цит. съч., с. 333). (Radio Aids to Navigation. Corrected to May 10, 1935. United States Government Printing Office, Washington, 1935, p. 79). (Rumania. 2671. Cape Kaliakra. Lat. 43°21’40” N., Long. 28°30’20’ E. Wave: 300 kc (1 000 m). Range: 90 miles. Characteristics of Radio Signal: Z (– – . ., etc.) 30 sec.; Silent 15 sec. Period 45 sec. Hours of Transmission: (a) Low visibility, every 45 seconds; (b) clear weather, 6 emissions of the whole characteristic, commencing at 00, 20, and 40 minutes past each hour).

През 1955 г. на фар Калиакра е монтиран наутофон. В мъгла сирената издава звуков сигнал на всеки 30 секунди, който представлява морзовия знак „К“ (List of lights and fog signals Vol. III, The west coasts of Europe and Africa the Mediterranean Sea, Black Sea and Azovskoye more (Sea of Azov). Vol. III, Corrected to March 5, 1955. United States Navy Hydrographic Office, Washington, 1955, p. 264).

Радиофарът на нос Калиакра (Tip Marconi W.B.1.) е монтиран през 1935 г., а не през 1927 г., както пише Асадуров (Асадуров, цит. съч., с. 333) (List of Lights with fog signals. Vol. III, The west coasts of Europe and Africa the Mediterranean Sea, Black Sea and the Sea of Azov. Vol. III. Corrected to January 1, 1936. United States Government Printing Office, Washington, 1936, p. 408–409) (Radio Beacon; See H. O. No. 205, Radio Aids to Navigation)*.

В книгата си Асадуров пише, че френският инженер, геолог и географ Ксавие Омер дьо Ел е посетил фар Шабла през 1852 г. (Асадуров, цит. съч., с. 288), въпреки че дьо Ел умира в Исфахан (Персия) на 29 август 1848 г. Грешките в книгата на Асадуров (за фар Шабла и фар Калиакра) и позоваването му на сведения от втора ръка, а не на официалните известия на османското правителство (Administration générale des Phares de lʼEmpire ottoman) и специализираните морски издания, хвърлят сянка на изследванията му, публикувани под заглавие „Пътувания по българските фарове през 1981-1982 г. и след това“ – пета част от книгата му „Фаровете в Стария свят от древността до наши дни. Варна, Сталкер, 2014“, и ги правят неизползваеми.

Вижте още:

Последни новини

Пирати отмъкнаха техника от платформа край Мексико

Най-малко 30 автономни изолиращи средства за дихателна защита (SCBA) са откраднати от пирати, качили се на платформа BLACKFORD DOLPHIN (IMO: 8753122), намираща се в залив Кампече, съобщи мексиканският вестник "Ла Йорнада Мая".
Прочетете

Флотът търси 108 матроси

108 вакантни длъжности за матроси във военни формирования от Военноморските сили обявиха от флота, видя Maritime.bg. Ще се приемат на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина, става
Прочетете

Рибар загина след сблъсък между риболовен кораб и катер на Бреговата охрана на САЩ

Снимка: USCG Един риболовец загина, а друг е с наранявания, след сблъсък между риболовния кораб DESAKATA и катера на Бреговата охрана (БО) на САЩ USCGC WINDSLOW GRIESSER (WPC-1116), съобщават от пресслужбата на американската институция.
Прочетете

Кораб загуби хиляди тонове дървен материал край Русия

Плаващият под флага на Того кораб за генерални товари MARIA (IMO: 9008081) загуби част от палубния си товар - нарязан дървен материал, край бреговете на Руската федерация. В понеделник, 8 август, тонове дървен материал бяха
Прочетете

Рекордно намаляване на морския лед в Антарктика

Морският лед в Антарктика през месец юли е достигнал най-малката си площ, регистрирана в последните 44 години, откакто се правят сателитни проучвания, предаде Франс прес, като цитира Европейската служба за климатичните промени
Прочетете

Започнаха честванията за годишнината на Военноморските сили

От град Русе започнаха честванията по случай 143-та годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България. Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов проведе традиционните протоколни срещи с
Прочетете

Моряк загина при сблъсък между два кораба

Плаващият под флага на Антигуа и Барбуда контейнеровоз BF TIGER (IMO: 9303792) се е сблъскал с китайския кораб XING HANG 48 (MMSI: 413824803) във водите край Джъдзян, съобщи местното специализирано издание "Ксинде". На борда на
Прочетете

Дават 180 хил. лева за оглед на покриви в пристанищата за фотоволтаици

До 180 хил. лева ще разходи Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за оглед на покриви в държавните пристанищата. Това става ясно от обявена днес поръчка от предприятието, установи справка на Maritime.bg. Предметът на
Прочетете

Кап. Калчев: Над 5 млн. долара са щетите за БМФ от блокирането на кораб „Рожен“ в…

Над 5 млн. долара са щетите за БМФ от блокирането на кораб "Рожен" в Черноморск. Това заяви пред медии изпълнителният директор на "Параходство Български морски флот" АД к.д.п. Александър Калчев. Пет месеца и 20 дни след началото на
Прочетете

Кап. Карапанов: Кораб „Рожен“ бе изведен безпроблемно от пристанище Черноморск

Кораб "Рожен" бе безпроблемно изведен от пристанище Черноморск. Това заяви пред медии днес във Варна кап. Кирил Карапанов, който пое кораба през април - малко повече от месец след началото на руската военна операция на територията на
Прочетете

Последни новини

Флотът търси 108 матроси

108 вакантни длъжности за матроси във военни формирования от Военноморските сили обявиха от флота, видя Maritime.bg. Ще се приемат на военна служба на лица, завършили

Кап. Калчев: Над 5 млн. долара са щетите за БМФ от блокирането на кораб „Рожен“ в Черноморск

Над 5 млн. долара са щетите за БМФ от блокирането на кораб "Рожен" в Черноморск. Това заяви пред медии изпълнителният директор на "Параходство Български морски флот" АД к.д.п.

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент