Започна износът на царевица от тазгодишната реколта

През последната седмица през „Пристанище Варна“ ЕАД са изнесени първите количества царевица от началото на настоящия пазарен сезон – 55,3 хил. тона, в резултат на което към 20 септември 2020 г. експортът бележи ръст от 64,8% на годишна база. Все още през порта не са преминавали товари със слънчоглед от новата реколта. Това става ясно от оперативния анализ за основни земеделски култури на Министерството на земеделието, сочи справка на Maritime.bg.

Снимка: Пристанище Варна

Все още не е реализиран износ на рапица от новата реколта.

През последните няколко години Пристанище Варна формира около 50% от общия експорт на пшеница и царевица и около 30% от този на ечемик, слънчоглед и рапица, според МЗХ. 

По оперативни данни, към 17.09.2020 г. жътвата на основните есенни култури е приключила на 100%. Продукцията от ечемик и ръж е съответно с 2,4% и 26,1% над отчетената по същото време на 2019 г., основно вследствие на по-големия размер засети площи, като при ръжта е налице и повишение на средния добив. Производството на пшеница, маслодайна рапица и тритикале е под миналогодишното, поради намаление на средните добиви и/или реколтираните площи.

Последни новини

Последни новини

ДППИ може да получи средства по ОПТИ за увеличаване капацитета на черноморските пристанища

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" може да получи над 24 млн. лева по проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.,