Демонстрационни центрове насърчават бизнеса с аквакултури

Тяхното изграждане във Варна и Бургас ще става съвместно от GFСM и България, твърди доц. д-р Галин Николов, изпълнителен директор на ИАРА

Имаме одобрението на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и Черно море (GFСM ) към ФАО-ООН за изграждането на два демонстрационни центрове за аквакултури във Варна и Бургас. Първоначално в плановете ни бе заложено изпълнението им да приключи тази година, но пандемията от COVID-19 забавя скоростта на реализацията им. Това каза пред Maritime.bg доц. д-р Галин Николов, изпълнителен директор на ИАРА.

доц. д-р Галин Николов, изпълнителен директор на ИАРА

Припомняме, че идеята за двата демонстрационни центрове е на ИАРА и беше обсъдена  по време на експертните срещи на GFСM  през миналата година (тогава Галин Николов бе избран за председател на работната група за Черно море). По думите на шефа на ИАРА не било лесно да убедят страните – членки на GFСM в необходимостта от тяхното изграждане, но накрая на годишната среща на Научния комитет по аквакултурите в Малага получили съгласие за следващите стъпки по реализацията им. И сега вече с одобрението на GFСM на практика бил даден старта  на техния проект. Такива демонстрационни центрове вече имало в Турция, Румъния и техният успех дал тласък на настойчивото им искане пред Генералната комисия да бъдат създадени и у нас. 

Демонстрационният център в Бургас ще обхваща производството на калкан. Избрано е мястото за неговото изграждане, имаме концепция как да го направим и как после ще го управляваме. Ще изградим  рециркулационна аквакултурна система (Recirculating aquaculture systems, съкр.RAS) за производство на калкан. Идеята е това да не става до консумативен вид на деликатесната риба, а до зарибителен материал, който да връщаме в морето. И така да съчетаем демонстрирането на нова технология с това да възстановим популацията на калкан в морето- обясни доц. Николов.

Демонстрационният център във Варна ще бъде за отглеждане на стриди, бели миди и други деликатесни черупчести морски видове. Само заради пандемията още не сме уточнили точната му локация, като дълбочина, соленост на водата, източници на замърсяване. И сега продължаваме работата в тази насока. Практически този център ще представлява мидена ферма, но в умалени размери и в нея ще се извършва експериментално производство на двучерупчески морски видове- допълни шефът на ИАРА.

Демонстрационните ни центрове ще оказват положителен ефект по три направления – продължи доц. Николов. Едното – да търсят намаляване на натиска върху запасите в Черно море, които са заплашени от изчерпване. В тях ще показват на бизнеса, какво и как могат да отглеждат в саткови стопанства, като аквакултури в морето или близо до брега. И така да бъде намален улова им в диво състояние. Другото- да покажат на бизнеса реалната себестойност на продукцията, която излиза и къде имат интерес да я реализират. Тоест на кои пазари могат да го направят при добра печалба. И така да го насърчат да се развива това производство. И още едно направление, което е от рода на диверсификацията. Даден рибар или друго лице, решило да се занимава с този бизнес, да може да разбере, какви видове и по какви технологии да го извършва. С други думи да черпи опит, за да създаде собствен бизнес план, по който да тръгне напред. Идеята е, хората ,които искат да инвестират в такъв бизнес, да бъдат насочвани в правилната посока и така да минимизират рисковете пред себе си и да постигнат положителен резултат.

Идеята е двата демонстрационни центрове във Варна и Бургас да станат двигатели за насърчаване развитието на аквакултурите, което е световна тенденция. И неслучайно е основен приоритет в политиката на ЕК по отношение на рибарството и морското дело. В тези центрове ще работят специалисти, които съвместно с ФАО и Генералната комисия ще показват иновациите в областта на аквакултурите.  Всяко новаторство подобрява по някакъв начин технологията, намалява себестойността на производството и повишава качеството на продукцията, което винаги е в полза на потребителите- подчерта шефът на ИАРА.

Изборът варненския център да се специализира в областта на стридите, белите миди и други деликатесни черупчести морски видове бил направено най- вече заради успехите в тази насока на региона. Почти всички големи мидени ферми са по Северното Черноморие. Тук ще се използва и опита на вече създадената ферма за стриди. Ще се развият нейните възможности така че сама да почне да  произвежда зарибителен материал. 

Maritime.bg припомня за зародилата се преди няколко години идея за изграждане на една от първите у нас ферми за стриди, югоизточно от Кранево. Отглеждането  и продажбата на този морски дар е много популярен бизнес в Европа. Стридите се хранят с фитокланктон, който изобилства по нашето северно Черноморие.

А що се отнася до новия център в Бургас за изкуственото отглеждане на калкана, ползата е преди всичко за потребителите на деликатесната риба, чиято консумация е силно ограничена, заради високата й цена. А има ли такава аквакултура, цената ще се стабилизират на по- достъпно равнище и мнозина ще могат да си я позволят, като в същото време ще се намали натиска върху запасите в морето. Както отбеляза доц. Николов, в него ще се търси варианта да захранване с зарибителен материал в морето и така да се стигне до по-бързо възстановяване на запаса от калкан в естествената му среда.

В тази насока сериозен опитен е натрупал центърът в турския град Трабзон, където вече има подобна ферма. И още преди година у нас на ХII- то заседание на земеделския управителен комитет наред с другите актуални проблеми беше засегнат и въпроса, как да използваме добрите практики в Трабзон за отглеждането на деликатесната риба.

За сведение фермата за отглеждане на калкан в турския град стана по съвместен научен проект, реализиран в периода 1997-2002 година от японската международна агенция за сътрудничество, турското министерство на земеделието и селските райони и техния централен институт за изследване на риболова. 

Подобна ферма за калкан има и близо до Констанца, Румъния, като  частна инвестиция с джойнт венчър с датска компания, която произвежда калкан.

От години и у нас има сериозен инвеститорски интерес към фермите за калкан, сочат данните на ИАРА. Но както бива при всяко пионерско начало и тук  все още има много неизяснени въпроси. Подобна е ситуацията и с производството на нови двучерупчести видове, като стриди, бели миди. И сега за тяхното решаване сериозен стимул ще дават двата нови демонстрационни центрове във Варна и Бургас.

Последни новини

Последни новини