Морска администрация препоръчва електронно заявяване на услуги

ИА „Морска администрация“ препоръчва и насърчава използването на електронно заявяване на административни услуги.

Причината е обявената епидемична обстановка и повишения брой случаи на COVID-19.

„С цел намаляване на посещенията на място в центровете за административно обслужване и ограничаване на разпространението на вируса, препоръчваме да се използва електронно заявяне на административните услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, коментират от агенцията.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“

Услуги:

1169 Издаване/преиздаване на моряшка/служебна книжка

1175 Преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи

1487 Вписване в регистъра на корабите на Република България

1933 Изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничение или за потвърждаване на правоспособност

1934 Вписване на джетове и приравнени към тях плавателни средства в регистъра на корабите на Република България

327 Заверка на товарни планове

2386 Присвояване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера на български кораби и издаване на разрешително

540 Издаване на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България

626 Вписване на плавателен стаж в регистъра на морските лица

1037 Вписване на пристанища, пристанищни терминали и специализирани пристанищни обекти в Регистъра на пристанищата на Република България и издаване на Удостоверение за регистрация

1035 Отписване от регистъра на корабите

1039 Одобряване на планове за управление на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност

1034 Одобряване на курсове и програми за специална и за допълнителна подготовка

1482 Одобряване на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Водач на кораб до 40 бруто тона по море“ и „Водач на малък кораб“

1262 Вписване на пристанищните оператори в регистъра на пристанищните оператори в Р. България и издаване на удостоверения за регистрация

1496 Издаване на удостоверителен документ относно информацията съдържаща се в регистрите на пристанищата и пристанищните оператори

828 Извършване на извлечения от регистъра на корабите и други справки за корабите

1261 Съгласуване на местоположение и граници на зони за предоставяне на водноатракционни услуги

2248 Регистрация на 406 MHz EPIRB в международната база данни за 406 MHz COSPAS-SARSAT EPIRB

1949 Издаване на удостоверения за съответствие на пристанище или пристанищен терминал с нормативните изисквания за сигурност и периодична заверка на издадените удостоверения за съответствие

396 Издаване на моряшки паспорт

631 Одобряване на учебни програми за морски или речни специалности

408 Съгласуване на карти за обработка на опасни и/или замърсяващи товари и на твърди насипни товари

756 Издаване на удостоверения за експлоатационна годност на пристанищата

1264 Извършване оценка на сигурността и изработване на план за сигурност на пристанище или терминал

539 Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност “Водач на кораб до 40 БТ по море” и “Водач на малък кораб”

825 Издаване/преиздаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани по международни конвенции

1721 Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност за плаване по вътрешните водни пътища и потвърждения

1723 Издаване на удостоверение за плавателен стаж

1861 Издаване/преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелства за правоспособност и потвърждения

Последни новини

Последни новини

Боен кораб свали пореден дрон над водите на Червено море край Ходейда

Илюстративно изображение. Неназован боен кораб е свалил безпилотен летателен апарат над водите на Червено море. Това съобщиха специалисти по морска сигурност. Към

Ротердам, Антверпен-Брюж и Хамбург запазват позициите си на основни пристанища на ЕС

Румънското Пристанище Констанца отчита сериозен ръст на товарооборота сред европейските пристанища, според данни, публикувани от Европейската статистическа служба (Евростат).

САЩ с крачка назад за участието на Иран в атаките срещу кораби в Червено море

Седем държави имат готовност за операция за защита безопасността на корабоплаването в Червено море Министерството на отбраната на САЩ не може да каже категорично, че