Рибарите настояват за ревизия на зоните по „Натура 2000”

Консултативният съвет за Черно море подготвя и препоръка за доизграждане с европейско финансиране на националната лаборатория за изследване на биотоксини към БАБХ, която най-после да извърши класификация на зоните за добив на миди в българската акватория.

Снимка: Тони Бътлър | Unsplash

Пълната ревизия на определените зони в морето по „Натура 2000” беше предложено, като решение на последното заседание на работните групи на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ). В тази връзка ще искаме от ИАРА да ни каже препокриват ли се тези зони с реалните риболовни полета, заяви пред Maritime.bg  председателят на УС на КСЧМ  д-р Йордан Господинов. Имаме неофициална информация, че всъщност са пречертани риболовните райони и са направени зони по „Натура 2000”, което обезсмисля самото начинание. Идеята не е да забраниш на някого бизнеса, а да опазиш определени видове в морето. Сега ние искаме да проверим тези зони, които може да се окаже, че обхващат 100 на сто типичните ни исторически риболовни полета, в тях се извършва стопански риболов от дълги години.  И ако наистина се окаже така (което е необяснимо), недвусмислено ще трябва да бъдат преразгледани. Макар и да е свършен факт, ще искаме ревизия на зоните – категоричен е д-р Господинов.

Защо са толкова настоятелни рибарите? По думите на председателя на КСЧМ сегашното ненормално положение с определените морски територии по „Натура 2000” влияе силно негативно на стопанския риболов. Защото една от основните забрани в тези зони е срещу използването на дънни уреди за риболов. А повече от половината видове в Черно море (както и в Световния океан) живеят на дъното. Такива са калкан, попчета, барбуна, мидите, рапаните и др.

Консултативният съвет вече е подготвил препоръка до МОСВ, свързана с обявената за обсъждане заповед на Министерския съвет, с която се узаконят 53 зони, от които 8 в морето, в нея е разписано и какво е забранено да се прави в тях.

Не по-маловажен е и проблемът с класификацията на зоните за добив на миди и мониторинга на техните води, който също беше обсъден на заседанието на работните ни групи и подготвяме препоръка за неговото решаване, допълни председателят на КСЧМ.

В Румъния вече е направили класификация, определени са три зони, докато в България още няма никакъв резултат.

Преди да каже за нашенското бавене, д-р Господинов сподели, че на форума се изяснило явното неразбиране сред румънските колеги или по-скоро на хората, които не са професионалисти в мидите, че такава дейност може да се извършва само в класифицираните зони. А това не било вярно. Тези зони от клас А давали възможност да се вадят диви миди и директно да се пуснат на пазара. Иначе трябвало да минавал през предприятия за пречистване или да бъдат термично преработени срещу различни опасни бактерии, салмонела и т.н. Но това не означавало, че  иначе не могат да се продават, каквато заповед се канели да подготвят в северната ни съседка. Явно имало някакво неразбиране, тъй като там все още не са развити мидените ферми, които по принцип са класифицирани за директна консумация. 

За съжаление в България продължава да се бави изследването и класифицирането на зоните в морето – продължи д-р Господинов. И в момента, е забранено да се купуват миди от рибар, който ги лови в диво състояние от морето. Те не могат да се предлагат директно и в заведенията на обществено хранене, защото са с неизяснен произход и са опасни за здравето. Нещо, което може да се избегне, ако имаме класифицирани три или четири зони от клас А, в които водата е чиста и там уловът на диви миди директно може да отива на пазара.

По принцип класификацията на зоните в морето е в три групи: А, В, С в зависимост от параметрите на чистотата на водите им, които редовно се следят. У нас това нещо го няма, или по-точно се прави само от операторите на мидените ферми или на отделни предприятия, но не и от държавата в лицето на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). Тя е компетентният орган и само от нея зависи класификацията на зоните. 

Вярно, за разлика от северната ни съседка, производството на миди е силно развито у нас . При него по държавна мониторингова програма и по собствена инициатива редовно се вземат проби за биотоксини, колибактерии, салмонели и др. Ние, обаче искаме да започне изследване и на зоните за добив на дива мида. И след тяхното класифициране, ако уловът се извършва в район с доказана висока чистота на водата (клас А), той ще може веднага да се опакова, етикира и директно да замине на пазара. Тук държавата ни много закъснява. В тази връзка д-р Господинов припомни за решението от заседанието на КСЧМ през декември м.г. във Варна, с което предложили да помагат със своите кораби и екипажи на учените да провеждат  изследванията си в морето. В Румъния вече се бяха обърнали за подкрепа към рибарската асоциация в Тулча и нейни кораби излизали в морето заедно с учените, за да вземат проби и да ги изследват.  

Сега ние като Консултативен съвет пишем препоръка към МЗХГ през новия програмен период с европейски пари да бъде оборудвана и сертифицирана лаборатория за изследване на биотоксини и други опасни агенти, съгласно регламент 853 и 854 от 2004 г. Както и да бъдат класифицирани зоните в морето – каза още  председателят на КСЧМ.

На форума е бил засегнат и въпроса за калкана. От най-голямата румънски екологична организация, член на Консултативния съвет споделили, че откакто е започнал масовият улов на рапани се забелявало увеличаване популацията на калкан. Тоест имало някаква връзка между неговото развитие и улова на рапани. Получавал се известен възпиращ ефект, тъй като рапанът изяжда хайвера, личинките на всичко в морето.

За калкана, обаче ние констатирахме и още нещо – добави д-р Господинов. По принцип той се лови с плаващи мрежи, но отделни бройки попадат в траловете и лошото е, когато се случат маломерни екземпляри. Дори са е достатъчно голямо окото на мрежата, пак ще попадат в нея някои малки калканчета. ЕК взе решение по този въпрос. Ние искаме тези калкани да се връщат обратно в морето, когато са още живи. Според еколозите, които са правили проучвания (чакаме и нашите учени да си кажат думата), над 90 на сто от уловените малки калканчета са живи. Тоест няма проблем за обратното им връщане в морето. Защо не се прави? Въпросът е, че като ги връщаме тези калканчета, те се вписват в дневника и не се приспадат от количеството на улова. Затова искаме да стане така, че като връщаме малките калканчета обратно във водата и ги записваме в дневника, да не води до намаляване на националната квота. Това ще бъде още една наша препоръка към властите.  

Консултативният съвет, създаден да консултира и препоръчва, както и да защитава и прокарва интересите на рибарите пред държавните органи и ЕК, няма да спира да работи, въпреки всичките ограничения и забрани, наложени от пандемията с COVID-19 – подчерта неговият председател. Вярно, физическите контакти, давали възможност за повече коментари, но въпреки това не преставали да работят,  като залагали основно на видео конферентните връзки и продължавали да надграждат в усилията си за решаване на най- важните въпроси за нашите рибари.

Вижте още по темата:

Последни новини

Последни новини

ДППИ може да получи средства по ОПТИ за увеличаване капацитета на черноморските пристанища

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" може да получи над 24 млн. лева по проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.,