Представят възможностите за финансиране на проекти за научни изследвания и иновации в областта на синята икономика

На 19.11.2020 г. в експозиционен център „Флора“ – гр. Бургас ще се проведе работна среща на Националната Рибарска Мрежа с представители на науката на тема „Синя икономика и сини иновации“. Форумът се организира в изпълнение на Концепцията за управление на Националната Рибарска Мрежа, в чиито основни цели е залегнало засилване на сътрудничеството между заинтересованите страни в областта на научните изследвания и иновациите.

Ден по-късно в експозиционния център ще се проведе и тематичен семинар за Местни инициативни рибарски групи „Стимулиране на проекти и инициативи за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“. 

В първата работна среща, която ще се проведе в четвъртък, експертите от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа ще представят възможностите за финансиране на проекти за научни изследвания и иновации в областта на синята икономика, както и добри европейски практики в областта.

Вторият тематичен панел от работната среща предвижда представяне на проекти и иновативни разработки с участие на български университети, иновативни компании, неправителствени организации и Местни инициативни рибарски групи. 

Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ ще вземе участие във форума с фотоизложба на тема „Живот сред рибарските мрежи – Несебър 2020“.  

В рамките на последния тематичен панел ще бъдат проведени интерактивни сесии за обсъждане на актуални въпроси, свързани с бъдещото развитие на синята икономика и търсенето на решения за засилване на сътрудничествотомежду науката, бизнеса, публичния и неправителствения сектор за разработване на сини иновации. Участниците във форума ще обсъдят бариерите пред развитието на синята икономика и областите на взаимодействие с най-голям потенциал за постигане на син растеж. Срещата ще завърши с интерактивна сесия на тема „Фактори за успех при провеждането на научни изследвания и разработването на иновации в областта на синята икономика“.

Вторият семинар в петък ще включва 5 интерактивни сесии, в които представителите на местните инициативни рибарски групи ще имат възможността да вземат активно участие. С помощта на Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа, МИРГ ще изготвят и представят проектна идея за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество и ще я представят на останалите участници в семинара. Програмата на семинара предвижда и интерактивна сесия, посветена на мониторинга на проекти по Стратегиите за ВОМР на МИРГ.

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент