„БМФ Порт Бургас“: Крачка напред в киберсигурността

Снимка: БМФ Порт Бургас | Maritime.bg

Нарастващата дигитализация в морския бизнес изисква от компаниите в сектора да осигурят адекватна защита на информационните си ресурси. Maritime.bg припомня, че преди седмици последна жертва на сериозна кибератака стана Международната морска организация.

„Следвайки стремежа си за прилагане на най-добри международни бизнес практики, „БМФ Порт Бургас“ ЕАД придоби сертификат за система за управление на сигурността, съгласно изискванията на ISO/IEC 27001″, съобщиха пред Maritime.bg от пристанищния оператор.

Работата по разработване и внедряване на системата за управление на информационната сигурност е започнала през месец март тази година.

„Въпреки затрудненията по въвеждане на стандарта, породени от мерките за изолация и работа от разстояние, заради епидемичната обстановка, в края на м. октомври  „БМФ Порт Бургас“ ЕАД успешно преминава сертификационен одит по стандарт ISO/IEC 27001, проведен от Bureau Veritas Certification“, коментираха от пристанищния оператор.

При въвеждането на системата за управление на сигурността е извършен и анализ на риска за информацията. Оценени са различни потенциални заплахи – неправомерен достъп, теч на информация, отказ на информационните системи и др.

„Съобразявайки се стриктно с всички извънредни мерки, породени от тазгодишната епидемична обстановка,  са проведени множество обучения на персонала, целящи повишаване на личната и колективна осъзнатост относно  отговорността на всеки един служител за сигурността на информацията“, допълват от компанията.

За техническото обезпечаване на процеса, в „БМФ Порт Бургас“ ЕАД е извършена подмяна на мрежовото оборудване, закупен е и софтуер, предоставящ съвременна и надеждна защита.

„Наред със защитата от нарастващите напоследък киберпрестъпления, управлението на информационната сигурност гарантира и спазването на законовите изисквания за защита на личните данни по европейския регламент GDPR. Сертифицирането по ISO/IEC 27001 гарантира пред клиентите на компанията и всички други заинтересованите страни, че  пристанищният оператор прилага ефикасни методи за управление на риска. Процедурите за защита данните на клиентите са на най-високо професионално и технологично ниво“, допълват от „БМФ Порт Бургас“.

ISO/IEC 27001 е международно признат стандарт за управление на информационната сигурност и в България, а внедряването на системата в „БМФ Порт Бургас“ е доказателство, че компанията прилага и спазва най-добрите практики за информационна сигурност на национално и международно ниво. 

По време на провеждането на сертификационния одит в БМФ Порт Бургас е проведен и ежегодният надзорен одит на Интегрираната система за управление на качество, опазване на околната среда и безопасност и здраве при работа, съгласно стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

„Одиторският екип от Bureau Veritas Certification провери практическото прилагане  на Интегрираната система за управление. Проследени бяха работните процеси във всички звена на дружеството. Одиторите изразиха своята висока оценка и удовлетворение от установената ефективност на изпълняваните процеси. Високата степен на ангажираност на ръководството и персонала към системата е основен приоритет в работата на екипа по прилагане на стандартите и винаги се оценява положително от външните одитори“, подчертават от компанията.

Ръководството на БМФ Порт Бургас вече е стартирало и процедура по разработване и внедряване на система за управление на енергията, съгласно стандарт ISO 50001. Целта е постигане на по-отговорно потребление на наличните ресурси. Внедряването на посочената система ще допринесе за разработване на ясна политика за по-ефективно използване на енергията и контрол на изпълнение на същата, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и емисии на парникови и други газове, по-голяма осведоменост за енергийната ефективност и ангажираност на служителите в тази насока, по-ефективно и прозрачно управление на ресурсите. Сертифицирането по стандарт ISO 50001 е планирано за 2021 г. 

Към момента „БМФ Порт Бургас“ ЕАД е единственият пристанищен оператор в България, сертифициран едновременно по стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и ISO/IEC 27001.

Последни новини

Последни новини

В края на май (не) изпратих писмо – защо моряците още не са ключови работници в България

В края на месец май изпратих писмо до Генералния секретар на Международната морска организация (IMO) за присъединяването на страната ни към общата резолюция. Това заяви вече

Липсва уважение към моряците, очаква ни недостиг на работна ръка, ръст на изоставените екипажи, предупреждават от ITF

Морската индустрия може да се изправи пред сериозен недостиг на моряци. Това заяви генералният секретар на Международната федерация на транспортните работници (ITF) Степен

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент