„Корабостроене и морска техника“ стана защитена специалност в ТУ-Варна

Има определена символика в решението на Министерския съвет да включи в списъка на защитените специалности „Корабостроене и морска техника“ в Техническия университет – Варна, заяви пред Maritime.bg доц. д-р инж. Петър Георгиев от катедра „Корабостроене, корабни машини и механизми” към университета. По неговите думи, макар и обсъдено преди време, окончателното решение е било взето на първото заседание на МС след Деня на Народните будители и една седмица преди подписването на договора за строителството на българските военни кораби, което ще се извърши във Варна.

доц. д-р инж. Петър Георгиев

В обнародваното в Държавен вестник (бр.58 от 2020 г.) ПМС № 298/5.11.2020 година за обявяване на „Корабостроене и морска техника“ за защитена специалност е записано: “За компенсиране на разходите за освобождаване от такси за обучение на студентите по § 2 на държавните висши училища (бел. ред.-в случая Технически университет- Варна) се предоставят средства за сметка на предвидените разходи за 2020 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката съгласно приложението“.

По този повод, ето какво сподели доц. Петър Георгиев:

– Специалност „Корабостроене и морска техника“, както неведнъж съм казвал, е една от най-старите в Технически университет- Варна. Нещо повече – тя е в основата на създадения преди 58 години ВМЕИ – Варна, приемник на който е ТУ и единствено в него се обучават студенти по тази специалност.

Специалността обслужва всички поделения на корабостроителната и кораборемонтна индустрия и кадрите за всички предприятия, участващи в жизнения цикъл на кораба – проектиране, строителство, експлоатация и рециклиране. Интересът към нея неминуемо е свързан с развитието на индустрията и проблемите в световното и европейско корабостроене, които доведоха до отлива на студентите от инженерните специалности. За съжаление доведоха и до малък брой кандидати през последните години. 

Използването на различни рекламни кампании не постигна желаните резултати. Затова през тази година с безценната помощ на бизнеса, обединен в Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК) изготвихме широко обосновано предложение  за включването на специалността в списъка на защитените. На практика, тя е единствената, която обслужва фирмите от бранша.

Сега след като решението вече е факт, каква практическа полза можем да очакваме? Важно е да се отбележи, че обучението на студентите в специалността ще се поеме от държавата и те няма да заплащат семестриални такси.  Смятаме, че обявяването на специалност „Корабостроене и морска техника“ за защитена ще провокира интерес от страна на кандидат-студентите и ще затвърди  необходимостта от обучението по нея. Нещо повече,  гарантираната трудова реализация след приключване на  обучението, вече е потвърдена не само от работодателите, но и от държавата. 

Тук трябва да подчертаем, че защитената специалност включва обучението, както в  бакалавърската, така и в магистърската степен.  Последното ще позволи на още повече инженери с други специалности, които сега са наемани от работодатели в бранша, да преминат през магистърската степен за допълнителна квалификация необходима за тяхната професионална кариера.

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на