„Корабостроене и морска техника“ стана защитена специалност в ТУ-Варна

Има определена символика в решението на Министерския съвет да включи в списъка на защитените специалности „Корабостроене и морска техника“ в Техническия университет – Варна, заяви пред Maritime.bg доц. д-р инж. Петър Георгиев от катедра „Корабостроене, корабни машини и механизми” към университета. По неговите думи, макар и обсъдено преди време, окончателното решение е било взето на първото заседание на МС след Деня на Народните будители и една седмица преди подписването на договора за строителството на българските военни кораби, което ще се извърши във Варна.

доц. д-р инж. Петър Георгиев

В обнародваното в Държавен вестник (бр.58 от 2020 г.) ПМС № 298/5.11.2020 година за обявяване на „Корабостроене и морска техника“ за защитена специалност е записано: “За компенсиране на разходите за освобождаване от такси за обучение на студентите по § 2 на държавните висши училища (бел. ред.-в случая Технически университет- Варна) се предоставят средства за сметка на предвидените разходи за 2020 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката съгласно приложението“.

По този повод, ето какво сподели доц. Петър Георгиев:

– Специалност „Корабостроене и морска техника“, както неведнъж съм казвал, е една от най-старите в Технически университет- Варна. Нещо повече – тя е в основата на създадения преди 58 години ВМЕИ – Варна, приемник на който е ТУ и единствено в него се обучават студенти по тази специалност.

Специалността обслужва всички поделения на корабостроителната и кораборемонтна индустрия и кадрите за всички предприятия, участващи в жизнения цикъл на кораба – проектиране, строителство, експлоатация и рециклиране. Интересът към нея неминуемо е свързан с развитието на индустрията и проблемите в световното и европейско корабостроене, които доведоха до отлива на студентите от инженерните специалности. За съжаление доведоха и до малък брой кандидати през последните години. 

Използването на различни рекламни кампании не постигна желаните резултати. Затова през тази година с безценната помощ на бизнеса, обединен в Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК) изготвихме широко обосновано предложение  за включването на специалността в списъка на защитените. На практика, тя е единствената, която обслужва фирмите от бранша.

Сега след като решението вече е факт, каква практическа полза можем да очакваме? Важно е да се отбележи, че обучението на студентите в специалността ще се поеме от държавата и те няма да заплащат семестриални такси.  Смятаме, че обявяването на специалност „Корабостроене и морска техника“ за защитена ще провокира интерес от страна на кандидат-студентите и ще затвърди  необходимостта от обучението по нея. Нещо повече,  гарантираната трудова реализация след приключване на  обучението, вече е потвърдена не само от работодателите, но и от държавата. 

Тук трябва да подчертаем, че защитената специалност включва обучението, както в  бакалавърската, така и в магистърската степен.  Последното ще позволи на още повече инженери с други специалности, които сега са наемани от работодатели в бранша, да преминат през магистърската степен за допълнителна квалификация необходима за тяхната професионална кариера.

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент