Обсъждат ключови проекти в областта на синята икономика в Черно море

Снимка: Yeni Safak
Снимка: Yeni Safak

Идеи за изготвяне на ключови проекти в областта на синята икономика в Черно море ще бъдат обсъдени на конференция, която ще се проведе на 10 декември. Това съобщиха пред Maritime.bg от Морски клъстър България.

Това е първото регионално събитие след май 2019, когато в Букурещ бе подписана от министри на черноморските държави Декларация за Общ дневен ред за Черно море като уникална рамка за регионално сътрудничество в областта на синята икономика.

В рамките на тазгодишното председателство от страна на България, събитието има за цел да привлече и ангажира всички заинтересовани страни от региона в сложния процес на идентификация и концептуализиране на ключови проекти в подкрепа на Общия морски дневен ред, отчитайки както въздействието на пандемията COVID-19, така и възможностите за възстановяване, които да доведат до стабилно и устойчиво развитие на синята икономика в региона.

По време на паралелни сесии ще бъдат обсъдени конкретни идеи за проекти в три основни сектора на синята икономика в Черно море – крайбрежен и морски туризъм, морски транспорт и рибарство и аквакултури. Цифровизацията и кръговата икономика (намаляване на отпадъците в морето) ще бъдат разглеждани като хоризонтални и междусекторни възможности.

Съдържанието на паралелните сесии е разработено в сътрудничество с проекта на SRIA (Стратегически дневен ред за научни изследвания и иновации в Черно море) Black Sea CONNECT.

Конференцията на заинтересованите страни 2020 за Общия дневен ред за Черно море е първата регионална среща, организирана след подписването на Министерската Декларация в Букурещ през май 2019 г. и стартиралата през февруари реализация на Общия морски дневен ред за Черно море, в рамките на годишна координация от страна на България.

Конференцията стъпва на резултатите от предходното регионално събитие на заинтересованите страни, проведено в Истанбул през март 2019 г. Очакваният резултат от настоящата конференция е набор от потенциални проектни идеи, които да подпомогнат изпълнението на Общия морски дневен ред за Черно море.

Настоящата обстановка обаче е специфична и задължава страните от Общия морски дневен ред да вземат под внимание въздействието на пандемията COVID-19 при идентифициране на потенциални проекти така, че да се  подпомогне стабилното и устойчиво развитие на секторите на синята икономика в региона. 

Целта на предстоящата конференция на заинтересованите страни 2020 г. е в светлината на сегашната обстановка да се обсъдят съвестно и актуализира наборът от теми и проекти, изведени като приоритетни през 2019 г. – с оглед на перспективите и устойчивостта на синята икономика през следващите години.

В този контекст сътрудничеството със Стратегическия дневен ред за научни изследвания и иновации в Черно море и проекта CONNECT е от първостепенно значение за водещите проекти.

Конференцията представлява ценна платформа за всички заинтересовани страни да споделят свой опит и принос  в реализирането на този дневен ред, отчитайки регионалните специфики. Събитието се основава на т.нар.  колективен подход „отдолу-нагоре“, при който националните координатори на Общия морски дневен ред и всички 

заинтересовани страни и участници в синята икономика – публични власти, академични среди, бизнес, гражданско общество – определят заедно водещите проекти.

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на