Обсъждат ключови проекти в областта на синята икономика в Черно море

Снимка: Yeni Safak
Снимка: Yeni Safak

Идеи за изготвяне на ключови проекти в областта на синята икономика в Черно море ще бъдат обсъдени на конференция, която ще се проведе на 10 декември. Това съобщиха пред Maritime.bg от Морски клъстър България.

Това е първото регионално събитие след май 2019, когато в Букурещ бе подписана от министри на черноморските държави Декларация за Общ дневен ред за Черно море като уникална рамка за регионално сътрудничество в областта на синята икономика.

В рамките на тазгодишното председателство от страна на България, събитието има за цел да привлече и ангажира всички заинтересовани страни от региона в сложния процес на идентификация и концептуализиране на ключови проекти в подкрепа на Общия морски дневен ред, отчитайки както въздействието на пандемията COVID-19, така и възможностите за възстановяване, които да доведат до стабилно и устойчиво развитие на синята икономика в региона.

По време на паралелни сесии ще бъдат обсъдени конкретни идеи за проекти в три основни сектора на синята икономика в Черно море – крайбрежен и морски туризъм, морски транспорт и рибарство и аквакултури. Цифровизацията и кръговата икономика (намаляване на отпадъците в морето) ще бъдат разглеждани като хоризонтални и междусекторни възможности.

Съдържанието на паралелните сесии е разработено в сътрудничество с проекта на SRIA (Стратегически дневен ред за научни изследвания и иновации в Черно море) Black Sea CONNECT.

Конференцията на заинтересованите страни 2020 за Общия дневен ред за Черно море е първата регионална среща, организирана след подписването на Министерската Декларация в Букурещ през май 2019 г. и стартиралата през февруари реализация на Общия морски дневен ред за Черно море, в рамките на годишна координация от страна на България.

Конференцията стъпва на резултатите от предходното регионално събитие на заинтересованите страни, проведено в Истанбул през март 2019 г. Очакваният резултат от настоящата конференция е набор от потенциални проектни идеи, които да подпомогнат изпълнението на Общия морски дневен ред за Черно море.

Настоящата обстановка обаче е специфична и задължава страните от Общия морски дневен ред да вземат под внимание въздействието на пандемията COVID-19 при идентифициране на потенциални проекти така, че да се  подпомогне стабилното и устойчиво развитие на секторите на синята икономика в региона. 

Целта на предстоящата конференция на заинтересованите страни 2020 г. е в светлината на сегашната обстановка да се обсъдят съвестно и актуализира наборът от теми и проекти, изведени като приоритетни през 2019 г. – с оглед на перспективите и устойчивостта на синята икономика през следващите години.

В този контекст сътрудничеството със Стратегическия дневен ред за научни изследвания и иновации в Черно море и проекта CONNECT е от първостепенно значение за водещите проекти.

Конференцията представлява ценна платформа за всички заинтересовани страни да споделят свой опит и принос  в реализирането на този дневен ред, отчитайки регионалните специфики. Събитието се основава на т.нар.  колективен подход „отдолу-нагоре“, при който националните координатори на Общия морски дневен ред и всички 

заинтересовани страни и участници в синята икономика – публични власти, академични среди, бизнес, гражданско общество – определят заедно водещите проекти.

Последни новини

Последни новини

Преди 19 години на аварийно-спасителен кораб „Протео“ е вдигнат българският флаг

Построен през 1943 г. в италианския град Анкона, корабът има следните тактико-технически данни: дължина – 75.7 м, широчина – 11.7 м, газене – 5 м, водоизместване – 2048 т.