Иван Ладан: „Моряците на бъдещето“ ще са реалност до 20 години

Налични са всички технологии за достигане на пълна автономност в корабоплаването. Основен проблем към момента е не как да бъдат автоматизирани новостроящи се кораби, а как в близките години ще бъде постигната автономността на вече съществуващия флот. Това заяви пред Maritime.bg Иван Ладан, изпълнителен директор на „Marine Digital“, обединяваща специалисти от различни области с опит в автоматизацията на логистичните процеси и управлението на операциите в корабоплаването.

Илюстративно изображение на брегови център за дистанционно управление на автономни кораби | Автор: Кронщад

Регулативната рамка е също важен елемент за бъдещото автономно корабоплаване, според Ладан. По думите му дори скорошната нова рамка за намаляване емисиите от корабоплаването на IMO трябва да се възприема като стъпка в тази посока, тъй като налага използването на все повече съвременни технически средства.

„И в момента имаме плавателни съдове, които могат да оперират в напълно автономен режим. Вероятно са 5-6 в целия свят, но става дума за много малки прототипи. Всичко сочи, че в рамките на следващите две десетилетия ще имаме напълно автономни търговски кораби“, подчерта той.

По думите му това няма да е край на ерата на моряшката професия, а нейното прераждане. „Моряците на бъдещето“ ще оперират дистанционно плавателни съдове от брегови центрове за управление, смята специалистът.

„До настъпването на тази нова ера ще видим допълнително внедряване на нови технологии, които ще станат причина за максималното ограничаване на човешки грешки в корабоводенето. За такъв пример мога да дам сблъсъка между ферибота ULYSSE и контейнеровоза CLS VIRGINIA„, каза още Ладан.

От скорошно изследване (вижте тук), финансирано по Изследователската програма на Inmarsat, става ясно, че 71% от собствениците и мениджърите на кораби се обръщат към новите технологии за намаляване на разходите и увеличаване на оперативната ефективност. Огромен е процентът на компаниите, които планират да внедрят дигитални решения за мониторинг и анализ на работата на корабните двигатели и други.

Четете още за дигитализацията в корабоплаването в блога на „Marine Digital“.

Вижте и друго мнение по темата:

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и