Варна готви два нови проекта по програмата “Морско дело и рибарство”

Варна готви два нови проекта по програмата “Морско дело и рибарство” 2014-2020 г.

Първият включва дейности по създаване и дигитализация на архива на създателя на Морската градина арх. Антон Новак, както и популяризирането на Първото рибарско училище.

Продължителността на проекта е до 12 месеца, а индикативният бюджет – в размер до 66 000 лева.

Второто проектно предложение на местната община е свързано с дейности за облагородяване и подобряване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и за изграждане на морски информационен център. Стойността на проекта е 470 хил. лв., а реализацията на е за период от 18 месеца.

Дейностите ще надградят и допълнят работите, изпълнени по приключилият проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, съобщиха от общинската пресслужба.

Последни новини

Последни новини