17 години Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Преди 17 години е създадено Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ). То е правоприемник на Национална компания „Пристанища“ и на част от Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“.

След официалната съдебна регистрация на 29 декември 2005 г., ДППИ започва да управлява цялата територия (публична държавна собственост) и всички дълготрайни материални активи на българските пристанища.

Редица дейности, свързани с изграждане и поддържане на пристанищни акватории, кейови стени, вълноломи, канали и т.н., се завъртат с шеметен устрем, който става все по-широкообхватен с времето.  

През годините ДППИ изгражда и започва да оперира едни от най-модерните системи за управление на трафика и по море, и по река. Така България се превръща в една от водещите европейски държави по дигитализация на пристанищните услуги и ръководство на корабния трафик.

Последни новини

Последни новини

Светлин Стоянов: България има възможност да реагира срещу увеличението на таксите за преминаване през Проливите

България има изключителна възможност да реагира срещу увеличението на таксите за преминаване през Проливите. Това заяви Светлин Стоянов, председател на Българска национална

Юри Станков: Конфликтът в Украйна и увеличените такси за преминаване през Проливите ни позиционира все по-далеч от нормалната бизнес среда

Времето, в което живеем и най-вече последствията от конфликта в Украйна събуждат у нас много въпроси относно бъдещето на нашия регион. Наложените икономически санкции на

България разработва интегрирана система за координиране на операции при бедствия и аварии в Черно море

Предвижда се разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски