Продължава участието на корветата „Решителни” в активацията на BLACKSEAFOR


Продължава участието на корветата „Решителни” от Военноморските сили в поредното развръщане на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море BLACKSEAFOR .

На 17 април 2012 корабите напуснаха пристанище Севастопол. На море бяха отработени епизоди по отразяване атаките на въздушен противник, тактическо маневриране, преминаване през канал, почистен от мини, спасяване на човек зад борда, борба с асиметрични заплахи, комуникационни учения и борба с бързо движещи се надводни обекти.

Maritime.bg – ВМС

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и