13 години от гибелта на кораб „Ванеса“

На 03 януари 2008 г., около 02:15 ч., м/к „Ванесса” потъва в Азовско море по време на преход от пристанище Бердянск за Бургас, при тежки хидрометеорологични условия. Резултатът е човешки жертви, загуба на кораба и товара.

От 11-те моряци на кораба, сред които един украинец, оцеля само един Николай Димитров – помощник-капитан, а телата на двама бяха извадени скоро след инцидента.

Три месеца по-късно на брега на Азовско море в Украйна бяха открити телата на изчезналите седем български моряци и украинския пилот Олег Юников.

„Ванесса” застава на кея в пристанище Бердянск, Украйна на 31.12.2007 г., в 18:55 часа. Товарните операции са започнали в 21:30 часа на същия ден. Натоварени са 2935.05 т метали. Товаренето е завършено в 00:30 часа на 02.01.2008 г., а в 11:40 часа корабът се снема от вързала и отплава от пристанище Бердянск.

След преминаване на подходния канал на пристанище Бердянск корабът се отправя към Керченския пролив.

От около 16:00 часа времето започва да се влошава, като скоростта на вятъра от ИСИ се увеличава над 18 м/сек. и височината на вълните над 2 метра, температурата на въздуха –8° С.

Поради засиленото бордово клатене и вибрации около 17:00 часа капитанът е принуден да намали оборотите на главния двигател и скоростта на кораба.

Около 23:30 часа на 02.01.2008 г., когато корабът се намира на 20 морски мили от подхода към Керченския пролив, са усетени два силни тласъка от левия борд.

Към 23:50 часа е установено, че фалшборда на левия борд в района на товарните помещения е откъснат и липсва.

В 23:52 часа капитанът променя курса на кораба, с поворот през левия борд, срещу вълните на 70° и намалява скоростта на около 1.5–2 възела. Кренът на кораба е 1-2° ляв борд.

Извършен е оглед, доколкото е възможно от мостика и от платформата пред настройката, и е установено, че са изкъртени и отдушни тръби на баластни танкове ляв борд.

Капитанът дава нареждане да се провери за наличието на постъпила вода в товарните помещения и баластните танкове ляв борд. Около 00:40 часа сантинната помпа засмуква и изхвърля вода за кратко време само от сантините на товарно помещение № 2. Баластната помпа е включена за осушаване на баластни танкове № 2 и 3 ляв борд.

Кренът на кораба се увеличава до 7° ляв борд.

В 01:04 часа на 03.01.2008 г. кренът на кораба достига 10° ляв борд и се запазва до 01:39 часа. Започва приемането на баласт на самотек в баластни танкове № 3 и 4 десен борд за изправянето на получения наляво крен.

В 01:48 часа е преустановено приемането на баласт на десния борд, за да не се намалява запасната плавателност на кораба.

Около 01:50 часа капитанът заповяда да се подготви спасителния сал на десния борд за напускане на кораба.

В 02:01 часа на 03.01.2008 г. от м/к „Ванесса” е излъчен сигнал за бедствие и капитанът дава заповед на екипажа за напускане на кораба.

Около 02:15 часа на 03.01.2008 г. корабът потъва във водите на Азовско море.

Според окончалния доклад на разследването, съвместното влияние на значителния срок на експлоатация на кораба от 34 години и сложните хидрометеорологични условия, благоприятващи интензивно обледеняване, са причина за гибелта на кораба.

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на