Пожарът във Варна на 12 август 1854 година

– гравюра на Карл Ланзедели

Литографията „Пожарът във Варна на 12 август 1854 г.“ (Der Brand von Varna am 12. August 1854) е работа на австрийския художник, литограф и издател Карл Ланзедели. Тя е отпечатана през 1854 г. във Виена в печатницата на Якоб Лодер*. 

Литографията „Пожарът във Варна на 12 август 1854 г.“ (Der Brand von Varna am 12. August 1854.)

В нощта на 10 срещу 11 август 1854 г., (по време на Кримската война, 1853-1856 г.), към 7 часа вечерта, във Варна избухва голям пожар.

Пламъците тръгват от запалено буре със спирт във френски интендантски склад.

Пожарът бушува цяла нощ, а отломките догарят пет дни. Огнената стихия поглъща района на чаршията – от пристанището до Балък пазар.

След пожара една седма част от Варна е в развалини. Изгарят 500 къщи и дюкяни и три джамии. Най-големи загуби търпят местните жители и търговци. Те губят своите къщи, дюкяни и стоки.

Авторът е представил Варна откъм морето. На преден план са английски и френски военни ветроходи, в далечината се вижда обхванатата от огъня Варна на фона на Франгенското плато. 

Литографията е публикувана и в книгата: Historische denkwürdigkeiten der neuesten zeit: enthaltend den russisch-türkischen krieg verfasst und herausgegeben von Karl Lanzedelli. Еrstes Buch, Wien, 1854, S. 82–83.

* Вляво: Lith. V. C. Lancedelli. Вдясно: Gedr. B. Jac Loader. В средата: Der Brand von Varna am 12. August 1854.

Последни новини

Последни новини