Обявиха поръчката за нов учебен и научно-изследователски кораб

Обявена е обществената поръчка за доставка на учебен и научно-изследователски кораб за България. Той ще се оперира от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

Средствата за придобиването му са осигурени по проект на Консорциум за изпълнение на инициативата „Българска Антарктическа база „Св. Климент Охридски“, както и осигуряване на учебна практика и стаж по регулираните специалности „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС„Магистър“, съгласно изискванията на ММО Моделни курсове – 7.01, 7.02, 7.03, 7.04 и 7.08.

1 203 000 лева е прогнозната стойност на кораба, според поръчката.

Плавателният съд трябва да има дължина не по-малко от 60 метра и водоизместване не по-малко от 2 хил. тона, дедуейт – не по-малко от 800 тона.

На борда си следва да може да приема не по-малко от 35 души, а постоянният му екипаж ще бъде съставен от най-малко 16 души.

Новият учебен и научно-изследователски кораб на България трябва да има автономност най-малко 1 месец. Съдът трябва да има и система за динамично позициониране.

Тук може да видите всички изисквания към плавателния съд (.pdf файл, 5 MB)

Вижте още:

https://www.maritime.bg/3300-2/

Последни новини

Последни новини