Приеха курсанти в ранния прием на ВВМУ

Комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната, определи 24-мата кандидат-курсанти, приети в специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ – специализации „Корабоводене за ВМС“, „Корабни машини и механизми за ВМС“, „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“, „Кибероперации“ и „Мехатроника“, за учебната 2021/2022 г.

За поредна година военните специализации провокираха голям интерес сред младежите. Статистиката сочи, че за едно място се борят трима кандидати.

Младежи и девойки от градовете Видин, Лом, Кърджали, Казанлък, Разлог, Пловдив, София, Велико Търново, Бургас, Силистра, Добрич, Търговище, заявиха своето желание да влязат в редиците на Българската армия.

Младежите положиха успешно всички изпити в рамките на кампанията за първи ранен прием на кандидат-курсанти. Кампанията премина успешно, със запълване на всички обявени места.

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини