Ръст на сигналите за бедствие, отчита Морска администрация

В Морския спасително-координационен център (МСКЦ) се отчита ръст от 40% на получените и обработени сигнали за бедствие за миналата година. Това става ясно от публикуван отчет на дейността на ИА „Морска администрация“, установи проверка на Maritime.bg.

За 2020 г. в МСКЦ са постъпили общо 122 сигнала за бедствие. Година по-рано техният брой е бил 87.

Получени и обработени са също 29 сигнала за замърсявания (не включват получените сателитни изображение от система CSN), както и 32 сигнала от друга категория (нарушения режима на плаване, навигационна опасност, бракониерство, намерени невзривен боеприпас, изплувал труп на човек), които не са обект на статистиката.

При сигналите за бедствие 57 сигнала или 47 % са действителни, а 65 (респективно 53 %) са фалшиви. Запазва се тенденцията съотношението между действителните и фалшивите сигнали да е почти еднакво. Характерно за сигналите за бедствие е, че през 2020 г. отново се наблюдава тенденцията от предходни години превес да имат т. нар. плажни инциденти през летният сезон (за сравнение през 2019 г. те бяха намалели за сметка на инцидентите с малки плавателни съдове).

При сигналите за замърсявания процентното съотношение е както следва: 61 % или 18 от общо 29 сигнала са действителни и 39 % (съответно 11 на брой) са фалшиви. Голяма част от действителните сигнали са свързани със замърсяването на плажната ивица с топчета палмово масло по бреговата ивица на южното крайбрежие в края на юли и началото на август. Запазва се миналогодишната тенденция на увеличаване на сигналите, отнасящи се до нарушения на режима на плаване от малки плавателни средства (най-често джетове). Получените сигнали са 23 (18 действителни и 5 фалшиви).

От Морска администрация съобщават, че продължава работата по усъвършенстване на оперативното сътрудничество и създаването на приложен алгоритъм за обработка на този тип сигнали с инспекторите, отговарящи за малките плавателни средства и ВВБ в ДМА-Варна и Бургас.

По отношение на спасителните операции се наблюдава незначителен спад в сравнение с предходната година. За 2020 г. те са 26 (съответно 29 за 2019г), както следва: 19 за ОТиС, 3 оказване на съдействие (провлачване), 2 за медицинска евакуация и 2 за оказване на друг вид съдействие (превантивна дейност при предаварийна ситуация и ОТиС със съдействието на други институции). Трябва да се отбележи, че в конкретната статистика, под спасителна операция се има предвид броят на случаите, когато спасителен катер на ИАМА е използван за ОТиС на море и проведени ОТиС на море със съдействието на други институции. Този спад се дължи на факта, че при получаване на сигнали за инциденти в района на туристическите плажове, дежурните експерти в МСКЦ активно координират действията с концесионерите на плажовете, което от своя страна постига висока ефективност на оперативните действия с което се намалява времето за реакция, обясняват от агенцията.

През отчетната година, получените сигнали за оказване на помощ на бедстващи хора във водата са 79. Спасените са 63, с летателен изход след получаване на сигнала са 11, в неизвестност – 5. При този тип инциденти не се наблюдава спад или увеличаване в сравнение с 2019 г. Основният брой сигнали за бедствие (77 на брой / 63 %) са получени през летния сезон, като се наблюдава леко отместване до септември месец, вместо както досега в периода юни – август.

От статистиката, водена в МСКЦ, може да се направи извода, че основните сили и средства са ангажирани в ОТиС на разстояние до 5 мили от брега, което в известна степен се покрива успешно от плавателните средства на ИАМА. Около 60 % от всички получени сигнали са в рамките на до 500 м. от брега, което е обусловено от големия брой инциденти в района на туристическите плажове.

Във връзка с това е необходимо повишаване на изискванията към концесионерите на плажовете за осигуряване на функционални и сертифицирани водно спасителни служби в района на туристическите плажове. Областните и общински администрации, трябва да осигурят превантивен контрол на неохраняемите плажове, подчертават от Морска администрация.

Относно инцидентите, при оказване на помощ на бедстващи хора във водата, в района на туристическите плажове, ясно изразената през 2020 г. тенденция е в намаляване на броя инциденти от този вид, което налага извода, че е целесъобразно изграждането на още по тясно взаимодействие между структурите ангажирани със спасителна дейност на море БЧК, ЕЕНСП112, ГДГП, ГД ПБЗН и доброволческите формирования, при водещата роля на ИАМА.

Както и предходните години и през 2020 г. основно информацията за инциденти постъпва в МСКЦ от комуникационната система ЕЕНСП 112. По отношение на базата данни COSPAS-SARSAT през отчетната година са регистрирани 2 EPIRB-a и 3 PLB-та, направени са корекции във връзка със подмяната на аварийните буйове на 3 плавателни средства и е изтрито едно.

ато обобщение може да се посочи, че през 2020 г. в МСКЦ не са постъпвали сигнали за големи инциденти. Изключение правят сигналът за човек зад борда на м/к „Jag Ajay“ и постъпването на вода във форпика на м/к „Deniz S“.


На 04.06.2020 г. капитанът на м/к „Vika“, намиращ се на лятна котвена стоянка във Варна, иска медицинска евакуация на помощник-капитана, тъй като последният има високо кръвно и пулс. Създадена е организация с екипа на СПМ, изпратен е катер Вяра и лицето е успешно отведено в болнично заведение.

На 21.06.2020 г. дежурен СУТ Варна съобщава за лодка, останала без управление във фарватера на канал море-езеро около Аспарухов мост. Изпратен е Спасител 5 за оказване на съдействие и лодката е съпроводена на кея в района на свободната зона.

На 28.07.2020 г. капитанът на м/к „Jag Ajay“ съобщава за липсващ член от екипажа. Корабът се намира на около 80 мили източно от Камчия и се движи към Южни, Украйна. Не е известно кога точно е изчезнало лицето. Организирана и координирана операция за издирване на липсващото лице, съвместно с вертолет от състава на ВМС и привлечен малък граждански самолет в района на инцидента. Операцията е приключила. Лицето се води в неизвестност.

На 31.07.2020 г. е получен сигнал от дежурен СУТ Бургас, че във форпика на м/к „Deniz S“ постъпва вода, екипажът не може да се справи със собствени сили и средства и имат нужда от съдействие с помпи и буксир. Корабът се намира на около 28 мили източно от Обзор и пътува от Румъния за Турция. Организирана е спасителна операция, на кораба са доставени помпи за изпомпване на водата от форпика и възстановяване на устойчивостта на кораба. Организирана и координирана операция за провлачване на м/к „Deniz S“ до пристанище Бургас, където са извършени частични ремонти, корабът е разтоварен и е отплавал за последващ ремонт за Турция.

На 16.08.2020 г. е приет сигнал за малка рибарска лодка, чийто собственик е паднал във водата и лодката се върти безконтролно в кръг. Собственикът на лодката е изкаран от водата от друга рибарска лодка в района. Изпратен е „Спасител 3“, чийто екипаж успява да швартова лодката на борд, след което лодката е провлачена до кея на щатното си място.

На 20.08.2020 г. е получен сигнал за мъж с наранявания по гърба, който се държи за скалите под н. Св. Агалина. В района няма спасителен катер на ИАМА. Поискано е съдействие от ГДГП за изпращане на граничен катер в района. Района е с лимитирано газене и спасителни катери от море не могат да се приближат до пострадалия. Създадена е организация с помощта на управителят на ВВБ на плажа, който с негови служители спасяват пострадалия и транспортират до плажа, където екип на СМП оказва първа медицинска помощ.

На 26.09.2020 г. е получен сигнал за лодка с трима човека на борда, немски граждани, която се е заплела в мрежите на мидено поле в района на н. Калиакра. Поискано е съдействие от ГДГП и ВМС, но нямат подходящи плавателни средства. Поради влошаване на метеоусловията с/к „Спасител 1“ е изпратен в района, за да окаже съдействие на хората, при необходимост от спасяване на екипажа на лодката. Осъществена е координация със собственикът на миденото поле, който с негови служители оказва съдействие за освобождаване на лодката.

На 14.12.2020 г. е получен сигнал от дежурен СУТ Варна, че при маневра за излизане от пристанище Варна на м/к „Mare“ в района на буй 9 на изхода на канал мореезеро във Варненско езеро, от борда на кораба са скочили двама човека от екипажа във водата. В района на инцидента са изпратени катер на ГП и „Спасител 1“. В хода на операцията по спасяване е спасен само един човек. Операцията продължава и на следващия ден със спасителен катер на ИАМА и ГДГП и обходни екипи по брега, които да продължат издирването на второто лице, но то остава в неизвестност.


Обезпечаването на аварийно-спасителната дейност на река Дунав и съответно дейностите, свързани с контрола на корабите от страна на ДРН-Русе се извършваше от следните спасителни средства на ИАМА: м/к „Дръстър”, базиран в пристанище Силистра; м/к „Нове-30”, базиран в Белене; м/к „Пристис”, базиран в пристанище Русе и моторна лодка „Красиана“, базирана в пристанище Русе на колесар.

В градовете Русе, Силистра и Белене се поддържаше вахта на спасителните катери с готовност за действие 30 мин. след получаване на заповед от главен директор ГДАСД, информират от ИАМА.

Източници на подаваните сигнали за бедствия и аварии към отдела бяха ЕЕНСП 112, чрез МСКЦ Варна, РИС операторите на БУЛРИС и дежурните инспектори от ДРН Русе/Лом.

През отчетния период бяха получени и обработени общо 77 сигнала за бедствия, аварии и замърсявания на река Дунав (срещу 105 за 2019 г.), коментират от агенцията.

Анализите сочат, че най-голям брой възникнали инциденти (30 на брой при 59 за 2019 г.) са свързани със засядане на кораби, особено в периодите на ниски води през месеците август и септември. Това чувствително намаляване на броя заседнали кораби е в резултат на добрата координация между ИАМА и ДППИ (операторите на БУЛРИС) и превантивното предупреждаване на корабите насочващи се към праговите участъци, твърдят от агенцията.

Втори по интензитет е броят на регистрираните замърсявания на реката (20 при 15 през предходната година). Повишаването се дължи на по активното подаване на сигнали от граждани и корабоводители, чрез различни комуникационни канали.

Поради наложените ограничения за провеждане на масови мероприятия, през 2020 г. не са провеждани съвместни тренировки с други организации от ЕСС. В тази връзка са разработени процедури за взаимодействие при откриване и ликвидиране на замърсяване на реката между ИАМА, РДГП, РДПБЗН, които да влязат като приложения в бъдещ Национален план. В момента се работи на база процедури описани в Областни планове, съгласно Закон за защита при бедствия, допълват от ИАМА.

През годината са получени и обработени най-много сигнали за участъци при км. 475-500 (14, за 2019 – 27) в района на Русе и при км.550-575 в района на о. Белене (14, при 18 за 2019 г.). Именно поради тази причина агенцията решава да базира там м/л „Красиана“, м/к „Пристис“ и м/к „Нове-30“, които при нужда от оказване на помощ при бедствие или от съдействие на инспекторите на ДРН Русе да се отзоват по най-бързия начин, обясняват от ИА „Морска администрация“.

Последни новини

Отбелязваме Международния ден на морските фарове

На 18 август 2022 г., от 11.00 часа на фар Шабла ще се проведе тържествено отбелязване на международния ден на морските фарове. Ще бъде проведено и официално откриване на обновения фар Шабла. От Военноморските сили съобщават, че
Прочетете

Гореща вълна удари корабостроителници в Китай

Гореща вълна е причина за обявяване на форсмажорни обстоятелства от редица корабостроителници в южните части на Китай. Там се отчитат рекордни за региона високи температури, достигащи над 42 градуса. Горещата вълна, с рекордно
Прочетете

Стачна готовност в Пристанище Ливърпул

Над 500 докери в Пристанище Ливърпул, в което е един от най-големите контейнерни терминали във Великобритания, гласуваха в подкрепа на стачка срещу заплащането и условията на труд, съобщи профсъюзът "Unite". Стачните действия биха
Прочетете

36 кораба са преминали по зърнения коридор в Черно море

Над половин милион тона зърно вече са изнесени от Украйна през Черно море от началото на август, съобщи днес ООН, цитирана от ДПА. Откакто Украйна, Русия, Турция и ООН се договориха да отворят маршрута през Черно море в края
Прочетете

ФБР арестува пристанищни синдикалисти, изнудвали морски фирми и натрупали 1,2 млн. долара

Пристанищни синдикалисти са арестувани при операция на ФБР в Пуерто Рико. Арестувани са председателят на синдикат в пристанище Сан Хуан, пристанищен служител и още петима души по обвинения за организиране на престъпна група, която
Прочетете

„Космос шипинг“ иска над 12,4 млн. лева за драгиране на Дунав

Варненската "Космос шипинг" АД е предложила цена от 12 435 120 лева за драгиране в най-критични участъци за възстановяване на проектни дълбочини по фарватера по препоръките на Дунавската комисия в българския участък за поддържане на
Прочетете

Настаняват украински бежанци на втори пътнически кораб в Шотландия

DJI_0010 Правителството на Шотландия обяви планове за наемане на втори пътнически кораб, на който да се настаняват бежанци от Украйна. Круизният кораб Ambition ще осигури настаняване на до 1750 украински бежанци в пристанище
Прочетете

Шумово замърсяване от корабоплаването застрашава африканските пингвини

Снимката е илюстративна. Африканските пингвини, които са застрашен вид, изчезват от естествения си хабитат по източното крайбрежие на Република Южна Африка (РЮА) заради шумово замърсяване от корабите, установи изследване, цитирано от
Прочетете

Морската индустрия търси изкуствен интелект

Близо 1 млрд. долара ще инвестира морската индустрия в търсене на решения с изкуствен интелект (AI), става ясно от изследване на Lloyd's Register и Thetius. Секторът ще инвестира все повече до 2027 г., когато се очаква да бъдат
Прочетете

Над 450 хил. тона зърнени товари са изнесени през украинските пристанища

Над 50 чуждестранни плавателни съда, плаващи под флаговете на 14 държави, остават блокирани в шест украински пристанища - Херсон, Николаев, Черноморск, Одеса, Очаков и Южний. Това съобщи Михаил Мизинцев, началник на руския Национален
Прочетете

Последни новини

ФБР арестува пристанищни синдикалисти, изнудвали морски фирми и натрупали 1,2 млн. долара

Пристанищни синдикалисти са арестувани при операция на ФБР в Пуерто Рико. Арестувани са председателят на синдикат в пристанище Сан Хуан, пристанищен служител и още петима

Шумово замърсяване от корабоплаването застрашава африканските пингвини

Снимката е илюстративна. Африканските пингвини, които са застрашен вид, изчезват от естествения си хабитат по източното крайбрежие на Република Южна Африка (РЮА) заради шумово

MSC купува болници

Базираната в Женева Mediterranean Shipping Company (MSC) участва в консорциум, който се очаква да придобие международната частна болнична група "Mediclinic". Последната

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент