Държавен пристанищен развод

Предстои обявяване на концесии на всички държавни пристанища, с което практически страната ще излезе от тяхното активно управление. Това е записано в актуализирания план за действие за държавните концесии до 2027 г., одобрен от Министерския съвет на 17 февруари. В първичния документ, приет на 20 януари, пристанищата не са били включени, установи проверка на Maritime.bg.

Припомняме, че през миналата година Министерството на транспорта възложи договори за 459 406 лева за изготвяне и актуализация на анализите за възлагане на концесия на 8 български пристанищни терминала – „Видин-център“ , „Русе Изток 1“, „Русе Изток 2“, „Русе Запад“ , „Бургас Изток 1“, „Варна Изток“, „Варна Запад“ и „Фериботен комплекс – Варна“. Година по-рано транспортният министър Росен Желязков заяви, че в резултат ще се получи по-голяма яснота по анализите на данните, в т.ч. за актуалното състояние на самата инфраструктура и на нейния потенциал. Тогава министърът подчерта, че се разглеждат главно възможностите за привличане на частни инвеститори към съществуващите терминали, но ще се съдейства, ако има интерес за изграждане на нови. Все още не са станали публични резултатите от анализите.

От сегашния план на правителството става ясно, че държавата очаква да получи 53 264 258 лева под формата на концесионни възнаграждения при отдаването на пристанищни терминали „Варна – Изток“, „Варна – Запад“, оперирани в момента от „Пристанище Варна“ ЕАД, „Бургас – Изток 1“ на държавния оператор „Пристанище Бургас“ ЕАД, „Фериботен терминал – Варна“, „Русе – Изток 1″ и Русе – Изток 2“, оперирани понастоящем от „Пристанищен комплекс Русе“ ЕАД, „Русе – Запад“, „Видин – Център“ и „Зимовник – Русе“.

От правителствения план-проект става ясно, че се очаква обявяването на концесионните процедури да се случи до края на настоящата година.

Държавата планира да отдаде оперираните от „Пристанище Варна“ ЕАД терминали за срок от 35 години, срещу което очаква приходи в размер на поне 20 млн. лева. В плана е записано, че концесионната територия на терминал „Варна – Изток“ е в размер 343 027 кв. м., но не става ясно дали в тях влиза и т.нар. Зона за свободен достъп, която се развива от години в района на Морска гара. От обявлението става ясно, че бъдещият концесионер ще може да развива пристанищната инфраструктура, ако има такива намерения.

Товарен пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“, който в момента се оперира от държавното „Пристанище Бургас“ ЕАД има концесионна територия в размер 87 153 кв. м., включваща корабно място № 13 и корабно място № 14. На бъдещия концесионер се дава право за строително-монтажни работи, свързани с поддържането в добра експлоатационна годност на терминала. Според плана и този терминал следва да се отдаде за 35 години, а очакваният приход е в размер на 6 820 258 лв. за срока.

Концесионната територия на „Фериботен комплекс – Варна“ е 1 007 декара. Прогнозната сума от концесионни възнаграждения за срока на 35-годишната му концесия е в размер на около 8 300 000 лв. На бъдещия концесионер се дава право да извършва строителство, свързано с поддръжката на инфраструктурата, достъп до пристанищни услуги, морско-технически услуги, услуги за достъп до вътрешната железопътна инфраструктура и други.

За 35 години държавата очаква 2 680 000 лв. от концесията Пристанищен терминал „Русе – Запад“, с концесионна територия в размер 117 декара и поне 14 700 000 лв. за същия период от концесията на „Русе – Изток 1“ и „Русе – Изток 2“.

Другият дунавски терминал – „Видин – Център“, следва да бъде отдаден на концесия за 35 години и срещу 597 000 лв. за целия период.

Прогнозната сума от концесионните възнаграждения за срока на
концесия на „Зимовник – Русе“ е в най-малък размер – около 167 000 лв.

Вижте още:

Последни новини

Последни новини

Браншът: Трябва да паднат нормативните пречки пред иновациите в аквакултурите

Над 20 - 30 млн. лева са заделени за аквакултурите през новия програмен период и за тяхното ефективно усвояване са нужни съвременни технологични решения, заяви пред Maritime.bg

Бреговата охрана на САЩ потвърди за инцидент на кораб с български моряци

От окръжния команден център в Сан Франциско на Бреговата охрана (БО) на САЩ потвърдиха в телефонен разговор пред Maritime.bg за инцидент и предстояща медицинска евакуация на