България купува 37-годишен руски кораб за учебни цели?

Една компания е подала документи за участие в обществената поръчка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за доставка на кораб за научно-изследователската и учебна дейност, установи проверка на Maritime.bg. Припомняме, че средствата за придобиването му – до 1 203 000 лева, бяха осигурени по проект на Консорциум за изпълнение на инициативата „Българска Антарктическа база „Св. Климент Охридски“.

Кораб ИСКАТЕЛ | Снимка: Ал. Тодоров | архив, Maritime.bg

Корабът ще осигурява учебна практика и стаж по регулираните специалности „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС„Магистър“ във ВВМУ.

В заданието на поръчката е посочено, че плавателният съд трябва да има дължина не по-малка от 60 метра и водоизместване не по-малко от 2 хил. тона, дедуейт – не по-малък от 800 тона. На борда си следва да да приема не по-малко от 35 души, а постоянният му екипаж ще бъде съставен от най-малко 16 души. Бъдещият учебен и научно-изследователски кораб на България трябва да има автономност най-малко 1 месец. Съдът трябва да има и система за динамично позициониране.

Ден преди крайния срок за участие в обявената от ВВМУ процедура, оферта подава „Geosubsea Technology“ Ltd.

Проверка в система Equasis и регистрите на Международната морска организация (IMO) сочи, че като отговорна за връзка с дружеството е посочена компанията „Subsea Survey Solutions“, както и офис в Москва, Руска федерация.

От регистрите на IMO е видно, че „Geosubsea Technology“ Ltd. е собственик на един кораб – 37-годишният ISKATEL (IMO: 8112586), който от няколко години се намира на кей във варненското кораборемонтно предприятие „ТЕРЕМ Флотски арсенал“. Мениджър на кораба пък е „Subsea Survey Solutions“.

Към момента все още не е ясно дали на Морско училище е предложен построеният през 1984 година и плаващ под флага на Руската федерация плавателен съд, тъй като все още не е отворена единствената ценова оферта.

Проверка в регистрите обаче сочи, че руският кораб ISKATEL отговоря на посочените изисквания по процедурата на Морската Алма матер.

Липсата на други кандидати в процедурата води до обосновано предположение, че „новият“ български учебен и научно-изследователски кораб ще бъде 37-годишният руски (към момента) плавателен съд.

Тема в развитие:

Обявиха поръчката за нов учебен и научно-изследователски кораб

България ще има нов учебен и научно-изследователски кораб

Уникален консорциум ще модернизира морската ни научна база

Последни новини

Последни новини