Във Варна пристигнаха специализирани катери за поддържане чистотата на пристанищните акватории

Три специализирани съда за борба с разливи и осигуряване чистотата на пристанищната акватория бяха разтоварени в терминал Варна – Изток. Те са част от реализацията на голям проект на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Очаквайте подробности. Снимки: