ЕК одобри 166,7 млн. евро подкрепа за новия LNG терминал на Гърция, който ще осигурява газ и за България

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, осигуряването на 166,7 млн. евро в подкрепа за изграждането на нов LNG терминал в Александруполис, Гърция. Проектът ще допринесе за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки в Гърция и по-общо в региона на Югоизточна Европа, включително България, без да нарушава конкуренцията. Това съобщиха пред Maritime.bg от пресслужбата на ЕК.

Изпълнителният вицепрезидент Маргрете Вестагер, отговарящ за политиките за конкуренцията, заяви: „Новият терминал за ВПГ в Александруполис ще подобри доставките на газ и инфраструктурата не само в Гърция, но и в целия регион на Югоизточна Европа. Това ще допринесе за постигането на цели по отношение на сигурността и диверсификацията на енергийните доставки. Гръцката мярка за подкрепа ограничава помощта до необходимото за осъществяване на проекта и ще бъдат налице достатъчно предпазни мерки, за да се гарантира, че потенциалните нарушения на конкуренцията са сведени до минимум. „

Гърция уведоми Комисията за плановете си да подпомогне изграждането на нов терминал за втечнен природен газ в Александруполис, състоящ се от плаващ блок за регазификация и съхранение (FSRU), система от подводен и наземен газопровод, който ще свързва FSRU с националната газопреносна система на Гърция.

Предвид стратегическото си значение за диверсификацията на доставките на природен газ в региона на Югоизточна Европа, терминалът за втечнен природен газ в Александруполис е включен в Трансевропейска енергийна мрежа от 2013 г.

Очаква се терминалът да подобри сигурността на доставките не само за Гърция, но и за България и за по-широкия регион на Югоизточна Европа, тъй като ще представлява нов потенциален енергиен източник, който да захранва и интерконектора между Гърция и България („IGB”) . През ноември 2018 г. Комисията одобри публична подкрепа за проекта IGB, който в момента се изгражда, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.

Гръцките власти потвърдиха, че LNG терминалът може да бъде използван за доставки на водород и че проектът ще допринесе за по-чист енергиен микс чрез увеличено използване на газ вместо въглища.

Проектът ще бъде финансиран от гръцката държава с помощта на европейски структурни и инвестиционни фондове („ESIF“), по-специално средства, пряко контролирани и управлявани от Гърция съгласно Споразумението за партньорство за развитие 2014-2020. Подкрепата ще бъде под формата на директен грант в размер на 166,7 милиона евро. Бенефициент на помощта е Gastrade SA, компания, в която участват гръцкият газов оператор DEPA и българският „Булгартрансгаз“ ЕАД. Gastrade ще бъде и оператор на новия терминал.

Комисията установи, че помощта е подходяща и необходима, тъй като проектът няма да бъде осъществен без публичната подкрепа. В този контекст Комисията взе предвид включването на проекта в списъка с проекти от общ интерес в енергийния сектор.

Освен това, за да се гарантира, че няма свръхкомпенсация, операторът на проекта ще бъде задължен да върне на държавата част от приходите, генерирани от терминала, ако те надхвърлят определено ограничено ниво през целия живот на проекта. В допълнение, Националният енергиен регулатор е въвел някои предпазни мерки, за да предотврати увеличаване на пазарната позиция на най-големите газови оператори, участващи в проекта, като ограничаване на дела на LNG, който може да бъде резервиран в терминала от такива играчи.

Това ще гарантира, че помощта е пропорционална и ограничена до минимума, необходим за задействане на инвестицията, и че потенциалните нарушения на конкуренцията и търговията са сведени до минимум.

Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че мярката е в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ, тъй като ще допринесе за по-голяма сигурност и диверсификация на енергийните доставки, особено в региона на Югоизточна Европа, без да нарушава неоправдано конкуренцията.

FSRU на новия терминал ще бъде разположен на около 17,6 км от град Александруполис в Северна Гърция, на разстояние от около 10 км от най-близкия бряг. FSRU ще има общ капацитет за доставка на 5,5 милиарда кубически метра / bcm годишно. Подводните и наземните участъци на газопреносния тръбопровод, съответно на 24 км и 4 км, ще предават газа от плаващия блок към гръцката мрежа. Точката на свързване на тръбопровода ще бъде клонът на Кипи-Комотини на гръцката газопреносна мрежа, на нова входна точка, от която ще се извлича природният газ от плаващия блок.

Последни новини

Последни новини

Пристанищни синдикати: Не подкрепяме предложенията на Благомир Коцев за зоната на Пристанище Варна

За прехвърляне на обособената обществена зона в Пристанищен терминал Варна - Изток на Община Варна се обяви бившият областен управител на Варна Благомир Коцев (Продължаваме

Младежи, взели участие в „Дните на сините кариери“, проявяват интерес към обучение и реализация в България

Международният формат "Дни на сините кариери" даде възможност на 60 младежи от Португалия, Испания, Полша, Гърция, Румъния и България да се запознаят с възможности за