Обсъждат иновациите за устойчив растеж в рибарските райони

Трансферът на знания и иновациите – двигатели на устойчивия растеж в рибарските райони, това е темата на Четвъртата годишна среща на Националната рибарска мрежа, която ще се проведе на 1-и до 2-и юли  в конферентна зала на хотел „Емералд Ризорт“ в  с. Равда, община Несебър. 

Форумът се организират с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство в България, в изпълнение на Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020) на МЗХГ. В него ще участват водещи експерти, преподавали и гости от публичния, стопанския и нестопанския сектор. Тук ще бъдат министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков, зам.-министърът Георги Събев, който е  и ръководител на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020.

Целта на тазгодишната среща на Националната рибарска мрежа е  да се осигури трибуна за обмен и споделяне на информация и опит в областта на иновациите и новите технологии в секторите на рибарството и аквакултурите и устойчивото развитие на рибарските райони в България;  да подкрепи изграждането на капицитет и да стимулира разработването на проекти за иновации, финансирани чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и подхода „Водено от общностите местно развитие“ в рибарските райони. И още нещо много важно- да се превърне в платформа за осъществяване на контакти и работа в мрежа между различни участници, водени от общия интерес да се постигне устойчив растеж в рибарските и крайбрежни райони.

По време на годишната среща ще бъдат обсъдени и  такива важни въпроса като: Европейската зелена сделка – пътна карта за устойчивото развитие на рибарските райони, насърчаването на иновациите чрез Механизма за подкрепа за Черно море, стратегията от „Фермата до трапезата“ , демонстрационни центрове за насърчаване на иновациите в рибарските райони. Ще бъде представен румънският опит: Демонстрационни проекти в областта на отглеждането на водорасли и др. Предвижда се и специален семинар на тема „Насърчаване на иновациите и трансфера на знания чрез дейности за сътрудничество по подхода ВОМР в рибарските райони“. Участниците във форума ще бъдат запознати и с дейностите за транснационално сътрудничество, реализирани в партньорство между МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, МИГ „Горенска Кошарица“, Словения и МИРГ „Български черноморски сговор: Бяла-Долни чифлик-Аврен“. Също с проектите за транснационално сътрудничество на МИГ „Балчик-Генерал Тошево“, насърчаващи иновациите и устойчивия туризъм и др.

Последни новини

Последни новини

Завърши участието на фрегата Дръзки в операцията на НАТО по морска сигурност „Sea Guardian”

След завършване на участието си в операцията на НАТО по морска сигурност „Sea Guardian” в Средиземно море, фрегата „Дръзки” се присъедини към Втората постоянна група на НАТО –

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент