Държавата не отчита реалната реализация на българските морски специалисти

Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще се проведе кръгла маса, поставяща си за цел да обсъди проблемите на морското образование в контекста на публикувания проект за Национална карта на висшето образование.

Предвижда се в нея да вземат участие заинтересовани държавни институции, неправителствени организации и компании от морската индустрия.

Повод за дискусията е, че в предложения документ за пореден път не се отчита реалната реализация на българските морски офицери в глобалната морска индустрия.

Техните професии – „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“, са оценени като професии със слаба реализация и ниска степен на интерес. Тези неверни констатации се дължат на невъзможността екипът, подготвящ Рейтинговата система на висшите училища, да разкрие действителния принос на българските морски офицери към националната икономика.

Университетите с повишено търсене за обучение от страна на чуждестранни студенти като ВВМУ, допълнително са ощетени от действащата нормативна уредба, както и от заложената при разработването на проекта методика.

За решаване на разкритите проблеми Академичната общност на ВВМУ в своя официална позиция предлага конкретни нормативни промени и корекции на използваната методика, както и да се учреди Асоциация на потребителите на морски кадри, която да събира и обобщава информация за реализацията на морските лица, както и да я предоставя на заинтересованите институции.

Кръглата маса ще се проведе утре, 01 юли, от 1000 ч. във ВВМУ.

Последни новини

Последни новини