БМК: Морските специалисти намират реализация веднага след дипломирането си

В разпространена декларация Българска морска камара изрази пълната си и категорична подкрепа за позицията на Академичния съвет на ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” по повод публикуването на Проект на Национална карта на висшето образование в Р.България.
В проекта е отбелязано, че е разработен в условията на действащите нормативни актове обвързващи субсидирания от държавата прием в държавните висши училища. Тяхното финансиране е от държавния бюджет със серия от фактори, включително отчитащи качеството на обучението, реализацията на завършите на пазара на труда, оценка на научната дейност, както и получената оценка за програмна акредитация на професионалните направления.
 
„Ако това е основата, на която е разработен този проект, за нас е необяснимо включването на морските специалности „Корабоплаване” и „Корабни машини и механизми” в Група 4, а специалността „Електрообзавеждане на кораба” дори не фигурира“, коментират от сдружението.

Съгласно тази група, споменатите специалности са показани като такива с ниска степен на реализация на завършилите и ниска степен на търсене от страна на кандидат-студентите. Включването на тези специалности в Група 4, според БМК означава, че този проект е изготвен от специалисти, които не познават спецификата на морското образование и реализацията на  студентите завършили ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и Технически университет – Варна.

„За тяхна информация, през м. януари 2020 г. Международната асоциация на морските университети обяви класиране на морските висши учебни заведения, извършено по 3 критерия – глобална ангажираност, качество на преподаване и мащаб на изследователската дейност и въздействие. В тази класация, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” заема второ място сред най-престижните морски университети в света, като се нарежда непосредствено след Австралийския морски университет, изпреварвайки водещи морски университети от САЩ, Великобритания, Германия, Русия, Китай и Япония. Ако това не е признание и доказателство за огромния международен авторитет на ВВМУ, какъв друг критерий би следвало да бъде посочен?“, питат от камарата.
 
Безспорен факт е, че възпитаниците на ВВМУ„Н.Й.Вапцаров” и Технически университет – Варна по регулираните морски специалности „Корабоводене”, „Корабни машини и механизми” и „Електрообзавеждане на кораба” намират реализация веднага след дипломирането си. Тези специалности не генерират безработица. Заплащането на техния труд в порядъка на 3000 до 18,000 евро месечно многократно надвишава средното възнаграждение за страната ни, а по оценка на различни браншови организации, българските моряци внасят почти 1 милиард евро в България, като огромна част от тях са възпитаници на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и Технически университет – Варна. Тези данни категорично опровергават определянето на тези  морски специалности, като безперспективни.
 
„Изразяваме нашето категорично несъгласие морските специалности „Корабоводене”, „Корабни машини и механизми” и „Електрообзавеждане на кораба” да бъдат включени в Група 4. Считаме, че тяхното място е в Група 1, заедно с определените в тази група специалности. Решаването на тази несправедливост, според нас, може да бъде отстранена, ако се приемат предложенията на ВММУ, посочени като точки 1, 2 и 3 от ПОЗИЦИЯ на Академичния съвет на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”“, допълват от организацията.
 
БМК заявява, че очаква от заинтересованите институции да предприемат незабавни коригиращи действия за решаване на посочените проблеми, с което морските специалности да заемат своето достойно място в новата Национална карта за висшето образование в Р.България, което ще доведе до  издигане престижа и авторитета на морска България.

Вижте още:

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент