Избирателна гилотина в транспортното министерство

В петък транспортното министерство съобщи, че е освободен генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Съобщението не разкри какви са причините за рокадата. По всяка вероятност тя е факт заради проекта за удълбочаване каналите на Пристанище Варна. Става дума за многомилионен проект, който бе възложен по инхаус процедура с отпуснати от правителството на Бойко Борисов пари от държавния бюджет към ДППИ, което по-късно превъзложи работата на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД. Последното, също без обществена поръчка, даде пая на трети подизпълнители. През цялото време проектът бе силно подкрепян от местните за Варна структури на партия „ГЕРБ“, същият политически субект стои зад пристанищния геноцид срещу терминал „Варна – Изток“, който се превърна в лунапарк с кръчми със съмнителен статут, зад които прозират фигурите на лица от софийския ъндърграуд.

Министерското кресло в транспортното ведомство Румен Радев хариза на досегашния шеф на борда на държавното дружество, което раздаде парите за удълбочаване. Именно с неговия (вече министерски) подпис в петък пък бе освободен Ангел Забуртов.

Този политически ход имаше за цел да отпуши напрежение, но поставя съмнения дали осиротялото без директор държавно предприятие ще може да изпълни съдебното решение, с което най-после да се разсекретят договорите и обществеността да научи какво реално се крие зад проекта по удълбочаване.

Избирателна гилотина

Спуснатата гилотина в транспортното министерство изглежда все по-избирателна. За екипа на служебния министър без значение се оказаха казуси като с либийския танкер BADR, за който държавата влезе в международния обмен като опасна за пиратство зона, както и забавената реакция на държавата за включване на моряците в списъка с ключови работници по искане на ООН. И в двата случая, които хвърлиха репутационно петно на България, сериозни съмнения падаха върху работата на ИА „Морска администрация“ – София.

Гилотината на транспортния министър подмина и най-големия пристанищен оператор, в който преди седмица влязоха агенти на ДАНС, а някои от проверяваните служители скорострелно напуснаха дружеството. Нещо повече – от обявените конкурси в транспортния сектор (след идването на служебния министър) е пропуснат само този за запълване броя членове в борда на „Пристанище Варна“.

Служебният транспортен министър изглежда ще продължи политиката на Росен Желязков и по „криене“ резултатите от концесионните анализи за българските пристанища.

И докато гилотината на служебния транспортен министър Тодоров пропуска истински загнили от корупция подопечни нему структури, нека все пак направим ретроспекция на свършеното от Ангел Забуртов, назначен за генерален директор на ДППИ преди 7 години, видно от архивите на Maritime.bg и без претенции за абсолютна пълнота:

Ангел Забуртов, генерален директор ДП „Пристанищна инфраструктура“

• Последните няколко години за Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ бяха белязани от редица инфраструктурни и дигитални подобрения както в морските, така и в речните ни пристанища. 

• Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ инвестира значителни средства, време и усилия в развитието и модернизацията на българските пристанища, в това число подобрения на терминалите – създаване на благоприятни условия за терминалните оператори, поддържане на базовата инфраструктура – вълноломите, каналите, акваториите, кейовите стени, както и на довеждащата инфраструктура към терминалите – пътни и железопътни връзки, кабелни трасета, водопроводи. Това доведе до повишаване конкурентоспособността на пристанищата и направи пристанищните терминали по-атрактивни за бъдещо концесиониране.

• Усилията на ДППИ бяха насочени към привличане на нови инвестиции в индустриално и логистично развитие в непосредствена близост до пристанищата, с цел привличане на нови товари и развитие на местната и националната икономика.

• Благодарение на високото развитие на дигитализацията на пристанищните услуги, България е сред водещите държави в Европа в това отношение. В контекста на пандемията от Covid-19 ясно си проличаха ползите от дигитализацията. 

• Бяха въведени в експлоатация едни най-съвременните и високотехнологични системи – Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS), Речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС, „Обслужване на едно гише“ (Single window) и др.  Те предоставят възможност за непрекъснат обмен на информация между участниците в транспортния процес, както и в цялата логистична верига. 

• При управлението на Забуртов бяха изградени едни от най-знаковите сгради в Бургас, Варна и Русе – Брегови център – Бургас, Брегови – център – Варна и Център за речни информационни услуги – Русе, в които се помещават информационните системите и които се превърнаха в сгради-емблеми на морския и речния транспорт. Брегови център – Бургас и РИС център – Русе бяха отличени в конкурс на Европейската комисия „Европа в моя регион“ за успешно реализирани европейски проекти.

• Реализирани са много проекти с важно национално значение. След изграждането на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS), функционалните възможности на системата са надградени. Постигнато е още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища. Географското разширяване на обхвата на VTMIS е постигнато посредством монтаж на оборудване в нови точки за покриване на зони за навигационно наблюдение, осигуряващо безопасността на корабоплаването, опазването на човешкия живот на море и опазване на околната среда от замърсяване. Покрити са крайните северни и южни райони на морските пространства и критични плавателни и пристанищни участъци на България.

• Изградени бяха и технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища (RPSSP). Модерните компютърно-базирани системи за сигурност позволяват непрекъснато видеонаблюдение за защита на критичната инфраструктура.  

• Предстои да приключи много важен от гледна точка на опазване на околната среда проект – „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт“. Ще бъдат въведени в експлоатация съоръжения за приемане на отпадъци от експлоатацията на кораби и остатъци от товари, съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания.  • Предстои да приключи реализацията на един много важен от логистична гледна точка проект за разработване и внедряване на Система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS). Това, което ще бъде постигнато с PCS системата, е електронен документооборот на всички документи, които се генерират и които обслужват товара в едно пристанище. 

• През периода ДППИ стана член на редица престижни световни организации. Предприятието стана член на Европейска организация на морските пристанища – European Sea Ports Organisation (ESPO), Международна асоциация на пристанищата – International Association of Ports and Harbors (IAPH), Асоциация на черноморските и азовски пристанища – Black and Azov’s Sea Ports Association (BASPA), Международна асоциация на фаровите служби и помощните средства за навигация – International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA), Европейска федерация на речните пристанища – European Federation of Inland Ports (EFIP), Международна асоциация на капитаните на пристанищата – International Harbour Masters’ Association (IHMA), Световна асоциация за инфраструктурата на водния транспорт – World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC), Международна асоциация на системите за електронен обмен на информация в пристанищата – International Port Community System Association (IPCSA), Световна мрежа на пристанищните градове – Worldwide network of port cities (AIVP). 

• Промяната на ЗМПВВППРБ бе дълго чакана и стана факт в края на миналата година. ДППИ става официално управителен орган на пристанищата за обществен транспорт. Функциите и отговорностите на предприятието значително нарастват. Новият Закон има за цел да осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2017/352 за простанищата, който е плод на дългогодишни преговори и усилия. С приемането на новия Закон ДППИ поема отговорност за цялостното развитие на пристанищата у нас, съгласно съвременния и широко приложен световен модел.

• При управлението на Забуртов ДППИ изгради корпоративен имидж и утвърди световния landlord модел.

Ал. Тодоров

Авторът изразява лично мнение, не е задължително то да съвпада с редакционната позиция на изданието, Maritime.bg има готовност да публикува всички позиции по темата.

Последни новини

„Зелени кранове“ в БМФ Порт Бургас

Проект за подобряване на нисковъглеродния мултимодален транспорт в пристанище Бургас чрез изграждане на нова инфраструктура за кейово място 28 е сред одобрените за финансиране от Механизма за свързване на Европа 2021-2027 в сектор
Прочетете

Още предмети от рисувано стъкло са открити при подводните разкопки край нос Чироза

В Археологически музей - Бургас ще бъдат представени резултатите от най-новите подводни археологически разкопки при нос Чироза, провели се в края на юни 2022 г. Сред откритите находки са богата колекция от цели стъклени предмети от
Прочетете

АППД започва самостоятелен драгаж край Белене

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) започва самостоятелен драгаж с новозакупената техника в началото на месец юли. Това съобщи изпълнителният директор инж. Павлин Цонев по време на заключителната
Прочетете

Морска администрация предостави катер на Община Бяла за реакция при инциденти на море

Катер за търсене и спасяване в Черно море бе предоставен на Община Бяла от Морски спасително-координационен център към ИА „Морска администрация“- Варна. Специализираното плавателно средство ще служи за търсене и спасяване на лица
Прочетете

Бюрократични бариери спират европейските пари за сектор „Рибарство“ и го обричат на фалит

Бюрократични бариери спънаха подпомагането на сектор „Рибарство“ по ковид мерките, отпуснати с европейски регламент, продължават и сега силно да ощетяват бранша с парите за бизнеса в условията на тежка икономическа криза и редица фирми
Прочетете

Пътнически кораб удари айсберг край Аляска

Плаващият под флага на Бахамските острови пътнически кораб NORWEGIAN SUN (IMO: 9218131) е прекратил 9-дневен круиз, след като удря айсберг край бреговете на Аляска, съобщи телевизия ABC. Компанията-оператор на кораба потвърждава за
Прочетете

Кораб Azov Concord, който напусна Мариупол, пристигна в Турция

Корабът за генерални товари AZOV CONCORD (IMO: 9387748), който напусна пристанище Мариупол, пристигна в Зонгулдак, сочи справка на Maritime.bg. Съдът се контролира от турска компания. По думите на капитана на кораба Иван Бабенков
Прочетете

Турция започна строителството на подводница

Турската компания от отбранителната индустрия STM обяви начало на строителството на нова подводница, проектирана изцяло в страната. Експерти определят проекта STM500 като "исторически" за южната ни съседка, отбелязвайки, че новата
Прочетете

54 години Морска гара – Варна

Преди 54 години официално е открита Морска гара - Варна. Строителството на сградата е започнало през 1966 година и е завършено две години по-късно. Морска гара е определяна като уникално съоръжение за приемане потока пасажери. В
Прочетете

COSCO пусна блок-влак от пристанище Триест до Словакия

Нов железопътен маршрут от "Китайско-европейския сухопътен мост" започна работа този понеделник. Той се обслужва от китайската компания COSCO SHIPPING и е между италианското пристанище Триест и Велене, Словения, където се намира
Прочетете

Последни новини

Още предмети от рисувано стъкло са открити при подводните разкопки край нос Чироза

В Археологически музей - Бургас ще бъдат представени резултатите от най-новите подводни археологически разкопки при нос Чироза, провели се в края на юни 2022 г. Сред откритите

Морска администрация предостави катер на Община Бяла за реакция при инциденти на море

Катер за търсене и спасяване в Черно море бе предоставен на Община Бяла от Морски спасително-координационен център към ИА „Морска администрация“- Варна. Специализираното

Бюрократични бариери спират европейските пари за сектор „Рибарство“ и го обричат на фалит

Бюрократични бариери спънаха подпомагането на сектор „Рибарство“ по ковид мерките, отпуснати с европейски регламент, продължават и сега силно да ощетяват бранша с парите за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент