8,5 млн. лева за драгаж на утаителя на река Провадийска

До 8,5 млн. лева осигурява Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за ежемесечно драгиране на утаителя на река Провадийска и подхода към него. Това установи проверка на Maritime.bg по обявена от предприятието обществена поръчка.

Поглед към сгурошламоотвал „Падина“, архив Maritime.bg, 2019 | Снимка: М. Георгиева

Районът на вливането на река Провадийска в Белославското езеро е преустроен в периода на изграждане на Пристанище Варна – запад и строежа на новите химически заводи в Девненския промишлен комплекс. За достъп към акваторията на пристанището е драгиран Канал № 2, а в близост до устието е драгиран подход и утаител. Река Девненска се влива в река Провадийска, преди утаителя. На близко разстояние нагоре по течението в река Провадийска се влива канал „Падина”, посредством който се транспортират водите от шламоотвал „Падина”, в който се подават отпадните води на „Солвей – Соди” АД и „Девен” АД.

Заедно с водния отток на реките се транспортира и наносен материал, който представлява плаващи и влачени утайки с естествен произход (речни наноси) в резултат на водната ерозия от водосборните площи на реките. Заедно с течните речни наноси се транспортират и други вещества, идващи с притоците отпадни води на промишлени и други предприятия, разположени по течението в районите на гр. Нови пазар и гр. Провадия.

Общият обем на изградения утаител и подхода към него е около 650 000 м3, а работният обем на утаителя възлиза на около 470 000 м3. Този обем е достатъчен да изпълнява своите функции при условие, че се поддържа свободен обем близък до работния, т.е. когато се извършва регулярно драгиране в него.

По време на дългогодишната експлоатация, параметрите на утаителя са претърпели и известни деформации в следствие на обраствания, периодично активирани наноси и невъзможност за пълното им почистване, пише в документацията по поръчката, проверена от Maritime.bg.

Съгласно Споразумение за технологично и финансово сътрудничество по поддържане на утаителя на река Провадийска и подхода към него, подписано на 22.03.2021г. между ДП „Пристанищна инфраструктура” и „Солвей Соди” АД, процедурата за възлагане на обществената поръчка се провежда от ДП „Пристанищна инфраструктура”, Клон – ТП „Пристанище Варна”.

„Солвей Соди” АД пък съгласува документацията за възлагане на обществената поръчка.

От документацията става ясно, че Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ има сключен договор с „Порт Строй“ ООД за приемането от избрания изпълнител на обществената поръчка до 300 000 м3 драгажен материал.

Издрагираните земни маси трябва да се извозват до територията на местност Балтата в община Белослав.

Предвиденото количество за драгаж е до 300 000 куб.м. (изразени като суха маса) от утаителя и подхода към него, като същите ще бъдат драгирани и депонирани на два етапа – до 150 000 куб.м. през 2021 г. и още толкова през 2022 г.

От проекто-договора по поръчката е видно, че ДППИ ще я възложи за период от 18 месеца.

Последни новини

Последни новини

Инцидент с подводница в Южна Африка, загинаха трима, сред тях една от малкото жени-подводничари в страната

Трима подводничари загинаха при инцидент с подводница MANTHATISI от състава на Военноморските сили на Южна Африка. Седем моряци падат зад борда на подводната лодка по