Ферми за водорасли ще помагат на екосредата във Варненското езеро

Международен консорциум разработва концепцията на новия проект, в който участват екип от Техническия университет – Варна

Снимка: Ал. Тодоров, архив, Maritime.bg

Крайморските водни басейни, като Варненското езеро, имат значителен потенциал при отглеждането на черноморски аквакултури и в тази насока имаме немалко идеи и водим конкретни разговори с фирми от бранша. Това заяви пред Maritime.bg проф. д-р инж. Тодор Ганчев, заместник ректор по научната дейност на Техническия университет – Варна. По неговите думи в университета има и специалности, които се занимават с екологията, с изследването на морската среда, а и той, макар да е професор по изкуствен интелект, проявява интерес към развитието на аквакултурите. И неслучайно беше неговото участие в експертната дискусия „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор“, на която бяха поканени специалисти от Института по рибни ресурси, Института по океанология към БАН, неправителствени организации и сдружения, от Комисията по рибарство за Средиземно море и Черно море, Комитета по наблюдение на ОП „Морско дело и рибарство“ и др.

Сега за нас, големият въпрос е доколко има реална възможност за  отглеждане аквакултури във Варненския залив и във Варненското езеро, подобно на мидената ферма, която е край нос Калиакра, каза проф. Ганчев.

– Има различни идеи за отглеждане на миди, на стриди и други морски видове. Специално езерото, ако не е толкова замърсено, може да стане чудесна среда за аквакултури. В момента, обаче само мечтаем за една такава възможност: вместо в езерото да се изливат отпадъци, да бъде подобрена средата му и да стане подходяща за отглеждане на морски видове. Част от тях биха помогнали да се пречисти водата, защото не всички аквакултури са предназначени за консумация, има водорасли, които усвояват въглеродния двуокис, натрупан в атмосферата и от тях могат да се правят естествени торове за земеделието, също и горива. 

В момента текат разговори в работна група, която е международна, и обсъждаме точно тези възможности с партньори от Израел и Германия – каза още проф. Ганчев. Още били на ниво концепция, как биха могли да използват естествените механизми на природата, първо, за да се намали замърсяването и второ, да се произвеждат продукти и защо не така да се генерират и печалби, което ще привлече интереса на бизнеса. 

Ние сме университет и за нас е по-интересна научната страна на въпроса, но това би могло да създаде възможност за нови бизнеси на малки фирми, които да се занимават с култивирането на тези аквакултури. Ще има голям потенциал и за търгуването с карбоновите емисии, като в същото време се открива реална възможност за производството на торове и горива от естествени природни ресурси. Това е чудесно, защото ще става без замърсяване. Дори напротив, ще се отнеме част от сегашното замърсяване. Ще рециклираме част от замърсяванията, за да произвеждаме – подчерта проф. Ганчев с уговорката, че в момента разработват концепцията и по тази причина не може да влиза в детайлите на бъдещия проект. В случая става дума за международен консорциум, в който ще има представители от български неправителствени организация, няколко университета (ТУ-Варна, СУ “Св. Кл. Охридски“),  от страна на Израел – компания, която се занимава с карбоновите емисии и един университет, от Германия – главно фирми. Това е средата, в която ще обсъждаме идеите и е много вероятно още тази година да кандидатстваме за европейско финансиране, за да реализираме пилотен проект – допълни проф. Ганчев.

Ролята на ТУ-Варна в този консорциум е повече в осигуряването на технологична подкрепа: на цялата система за измерване и събиране на информация, за обработката анализ и визуализация на резултатите – каза още заместник ректорът на университета. Той подчерта, че неговият екип е главно от специалисти, които се занимават с база данни, с изкуствен интелект, с технологии. Така че те ще проектират цялата технологична верига за мониторинг на производство на продуктите за водорасли, като естествени торове или горива. Или с други думи осигуряват технологичната подкрепа, за да може това да се случи, създават инструментите, с които да бъде разработена новата технология за производство на водорасли във Варненското езеро.

Последни новини

Последни новини

Празник на флота в Русе (галерия)

От град Русе започнаха празненствата по случай 142-та годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България. Заместник-командирът на Военноморските сили

Проф. Илия Пеев: Поне 15% ръст на БВП може да даде морската индустрия

За възможността националната морска идея, която толкова пъти беше неглижирана, най-после да има по-ефективна и резултатна завършеност, за очакванията на морската ни общественост