Започна одит на системата за управление на качеството на ВВМУ

Днес започна шестмесечен одит от Lloyd’s Register на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Главен проверяващ е инж. Нели Мавродиева, съобщиха от училището.

От 2000 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е с присъден сертификат от Lloyd ’s Register за управление на качеството за подготовка на кадри по корабоводене и експлоатация на кораби от ВМС и гражданското корабоплаване.

Периодичните проверки от Lloyd ’s Register на системата за управление на качеството способстват за осигуряване на необходимото качеството на подготовката на випускниците на училището.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Доставяме високоспециализирани средства за отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на