Не се вижда краят на сагата с либийския танкер в Бургас, няма виновни от Морска администрация

Куп висящи дела възпрепятстват края на дългогодишната сага с либийския танкер БАДР, който при все още непълно известни обстоятелства бе отнет от тогавашния собственик – либийската национална танкерна компания GNMTC. От няколко години плавателният съд се намира на рейд пред град Бургас.

Всичко по казуса до момента

Случаят стана причина за включване на България в списъците на американското военноморско разузнаване за потенциално опасни зони с пиратска активност. Хвърленото репутационно петно над България като морска държава бе оставено без никаква реакция от държавата.

Видео:

Проверка на Maritime.bg установи, че от началото на март все още не е публикувано решението на ВАС за заповедта за отплаване на кораба от 27 декември 2018 г. ВКС в същото време окончателно се произнесе, обявявайки за нищожно постановлението на ЧСИ Тотко Колев, с което танкерът бе продаден.

Либийската GNMTC продължава съдебната битка с претендиращите собственост над плавателния съд, както и с компаниите, които по-късно прехвърляха кораба една на друга.

Все още няма и решение на съд в Израел по определяната като незаконна регистрация на кораба под местния флаг. Maritime.bg припомня, че адвокатите на израелската компания отказаха всякакви коментари по темата.

Все още няма информация и за хода на разследването на българските следователи и прокурори, процес, който бе многократно удължаван.

Междувременно в съседна Гърция все още продължава процеса за фалшификацията на ипотеката на танкера.

През годините GNMTC многократно заявяваха, че активно участие в опитите за отнемане на плавателния съд имат конкретни лица от ИА „Морска администрация“ – София и ДМА – Бургас. Тези твърдения бяха отхвърляни както от предишния транспортен министър, така и от настоящия служебен министър.

При встъпването в длъжност на Георги Тодоров, като служебен министър по транспорта, и Янаки Стоилов като служебен правосъден министър, Maritime.bg изпрати запитвания до поверените им министерства за казуса.

Отговорът от кабинета на служебния правосъден министър бе кратък и ясен – само прокуратурата може да отговори на въпросите, свързани със случая.

От отговора на въпросите на Maritime.bg от транспортното министерство, оглавено от Тодоров, стана ясно, че нямало нарушения от служители на ИА „Морска администрация“ или ДМА – Бургас. Това било удостоврено в хода на проверки.

Всичко по казуса до момента

Пълният отговор на транспортното министерство, изпратен след поемането на поста от Тодоров:


Информираме Ви, че цитираната от Вас Заповед № Б-ЗА-14/21.12.2018 г. издадена от директора на дирекция „Морска администрация – Бургас“(ДМА-Бургас), отменена с Решение №1091 от 28.01.2021 г. на ВАС, не е единствения административен акт постановяващ отплаването на моторен танкер „Бадр“ IMO 9356426.

За обективност на информацията следва подробно да Ви запознаем с хронологията на събитията и всички актове свързани със задържането на кораба.

21.12.2018 г. – издадена е Заповед № Б-ЗА-14/21.12.2018 г. на директор ДМА-Бургас, вдигната е наложената ПАМ на основание чл.363, ал.5 КТК, разрешава се отплаване на моторен танкер „БДИН“ (BDIN), за извършване на еднократен преход от пристанище Бургас до пристанище Тузла, за извършване доков ремонт. Последната влиза в сила 10.40 часа.

При рутинна проверка на обявените за отплаване документи е констатирано несъответствие и в 22:51 ч. на 21.12.2018 г. дежурният инспектор по държавен пристанищен контрол (ДПК) отбелязва в системата на НЦЕДМТ за кораба – „отказано отплаване“.  

22.12.2018 г. – извършено е административно нарушение от капитана на танкера. Съставен е Акт за установяване на административно нарушение № 22 за неспазване на Задължителни правила за морските пристанища на Република България. С връчване на АУАН, е връчена и Заповед на директор ДМА – Бургас за задържане № Б-ЗА-15/22.12.2018 г.Допълнително е извършена инспекция по реда на държавния пристанищен контрол. В 17:00 ч. на същия ден инспекторите от ДПК издават Notice of Detention for the Master, с което корабът е задържан. Във връзка със задържането е водена кореспонденция с Администрацията на знамето на Република Панама относно кораба. 

27.12.2018 г. – В 09:00 ч. е издадена Заповед № Б-ЗА-16 на директор ДМА – Бургас за освобождаване на м/т Бдин/Бадр, поради заплащане на наложената административна санкция. Цитираната заповед също е обжалвана и потвърдена от ВАС.По линия на капитана на пристанището корабът е освободен и му е разрешено отплаване. Но м/т Бдин/Бадр продължава да бъде задържан по линия на държавен пристанищен контрол до изясняване на статута на кораба и докладване от капитана на кораба, че всички несъответствия са отстранени. Извършена е повторна инспекция по ДПК. Инспекторите са констатирали, че недостатъците са отстранени.

В 16:10 ч. на 27.12.2018 г. инспекторите по PSC издават на танкера Notification of Release of Ship, с което е разрешено отплаването по линия на ДПК.            

Извършена е изходяща контрола на танкера от всички компетентни държавни органи и като следствие на техните констатации последният отплава вечерта на 27.12.2018 г. 

С Разпореждане № 1 /14.01.2019 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА), е разпоредено на капитана на моторен танкер „Бдин“/„Бадр“ да се насочи към котвена стоянка № 4 на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Следствие на Разпореждането корабът застава на 4-та корабна стоянка в акваторията на пристанище Бургас. 

Със Заповед № Б-ЗА-2/15.01.2019 г. на директор ДМА-Бургас са наложени ПАМ – задържане на моторен танкер „Бдин“ на основание чл. 363, ал.2, т.12 от КТК. Постановена е забрана за отплаване на кораба поради нередовност на корабните документи. Заповедта е обжалвана по административен и съдебен ред и е потвърдена. Тя е в законна сила и не е отменяна. 

Със Заповед № Б-ЗА-3/10.04.2020 г. на директор ДМА-Бургас, изменена със Заповед № Б-З-34/13.04.2020 г., е постановен арест на кораба. Към настоящия момент е в законна сила.

Към настоящия момент, а именно 20 май 2021 г., моторен танкер „Мириам Б“/„Бадр“/„Бдин“/„Моргана“ с IMO № 9356426 се намира на 4-та котвена стоянка в акваторията на пристанище Бургас. 

По отношение на цитираното от вас уведомление с изх. № Б-2827/03.12.2018 г. по описа на ДМА-Бургас, обявено за нищожно с Решение № 4019 от 20.07.2020 г. на АССГ и Решение № 529 от 15.01.2021 г. на ВАС, Ви информирам, че предмет на процесното писмо е уведомяване на адресата за действащото българско законодателство по отношение на прехвърляне правото на собственост на плавателен съд. В него не се съдържа волеизявление свързано с разпореждане правото на собственост на вещта.

ДМА-Бургас не е издавала акт за собственост на кораба.

Вещнопрехвърлителният ефект настъпва по силата на извършената публична продан и постановлението за възлагане, а не въз основа на издаденото писмо-уведомление.Как са си послужили с писмото-уведомление неговите адресати и какви са били мотивите им, не е било известно на ИАМА към МТИТС.

Към настоящия момент няма произнасяне по случая на международни органи.

Както Ви е известно корабът освен административни дела е обект и на множество съдебни дела подсъдни на гражданските съдилища. 

Извършени са множество проверки, както вътрешни в системата на МТИТС, така и от различни органи – ДАНС, ГД „Гранична полиция“, Окръжна прокуратура –Бургас и др. В хода на всички тези проверки няма установени нарушения при действията на служителите, в това число и дисциплинарни такива.

По отношение на бъдещи искове за обезщетение на вреди, всеки е свободен да търси правата си по установения законов ред.

Продължават административните дела във връзка с кораба и след приключването им всяка една от заинтересованите страни може да търси обезщетение за причинените ѝ вреди от актовете на администрацията.

Към настоящия момент поддръжката на плавателния съд се извършва от настоящия владелец Ливия Марин Сервиз ЛТД, и се изразява в смяната на екипаж, снабдяване на кораба и извършване на различни обичайни дейности, свързани с кораба. Постъпвали са искания за отплаване на кораба.

Както Ви информирахме по-горе има няколко акта, които са в законна сила и към настоящия момент, по силата на които корабът е задържан/арестуван и се намира в акваторията на пристанище Бургас.

Корабът продължава да е обект на множество съдебни дела, които към настоящия момент не са приключили. Към настоящия момент корабът е извън експлоатация и застраховките му са изтекли.


Всичко по казуса до момента

Последни новини

Последни новини

Контейнеровоз е вторият поразен кораб в Червено море от Хутите край Йемен

Плаващият под флага на Панама контейнеровоз NUMBER 9 (IMO: 9340752) е вторият поразен от Военноморските сили на Йемен кораб в неделя. Срещу него е изстреляна ракета, която

Хутите атакуваха кораб, менажиран от компания с израелски собственик и български директор

Поразеният в поредната атака край Йемен бълкер UNITY EXPLORER (IMO: 9726035) е менажиран от базирано във Великобритания дружество с български директор, установи справка на

Бригаден генерал Яхия Сарее: Военноморските сили на Йемен проведоха операции срещу още два търговски кораба, свързани с Израел

Хутите официално поеха отговорност за атаките в неделя срещу два търговски кораба. "Тази сутрин Военноморските сили на Йемен проведоха операции срещу два търговски кораба,

Червено море: Ракетни атаки срещу американски боен кораб и плавателни съдове, свързани с Израел

Ракети и дронове са били изстреляни срещу американския боен кораб USS Carney (DDG 64) и поне два търговски кораба, свързани с Израел, съобщи "Ал Джазира", цитирайки информация