Концесията върху Фериботен терминал Силистра е прекратена

Правителството взе решение за прекратяване на Договора за предоставяне на концесия върху Фериботен терминал Силистра поради неизпълнение на основните задължения на концесионера.

Концесионният договор е сключен на 3 февруари 2006 г. с „Минерал Ин“ (с правоприемник „Дунавски индустриален парк“ АД). Прекратяването на договора ще осигури възможност за претендиране от държавата на дължимите от концесионера „Дунавски индустриален парк“ АД неустойки по неизпълнението на договора.

Снимка: Алексей Минев

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини