Интегрирана иновативна система за наблюдение на плавателни съдове „I2VMS“ от „Скортел“ ООД

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”

Скортел ООД е на пазара на мобилните спътникови комуникации и техните приложения в България от 1992 г., утвърждавайки се като основен и надежден доставчик на решения в областта на морските комуникационни и информационни системи и специализираните системи за наблюдение и управление на транспортни паркове и флоти.

Фирмата е създала и внедрила собствено решение за корабно оборудване за нуждите на система за наблюдение на риболовни кораби и електронно докладване на данни, която се експлоатира от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). 

През 2021 г. Скортел сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Integrated innovative VMS for boats and small ships – I2VMS (Интегрирана иновативна СНК за моторни лодки и малки кораби – I2VMS)” № 2020/551621, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България“, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия” за създаване на система за наблюдение на плавателни съдове от ново поколение, която отчита последните тенденции в технологиите и добрите практики при изграждането на подобен клас системи. 

Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца, до 30 април 2023 г.

Партньор по проекта е норвежката компания FourC AS.

C:\Users\hristo.golov\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.Word\IMG_E4247.jpg

Проектът I2VMS предвижда набор от технически решения, с които чрез иновации в областта на използването на възобновяеми източници на енергия (ВИЕ), на средства за наблюдение и контрол на околната среда, и инструменти на изкуствения интелект ще се постигне рязко повишаване на ефективността на предлаганите от Скортел продукти и услуги в посока опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии, повишаване на сигурността на корабоплаването и намаляване на експлоатационните разходи при осъществяването на стопанска и други дейности с малки плавателни съдове.

Новото оборудване и услугите, които ще предлага Скортел, ще бъдат атрактивни за потребителите с преките и косвените ползи, които осигуряват за осъществяваната стопанска дейност и за корабособственика:

 • Осигуряване на преки икономии на гориво, които компенсират частично бъдещите експлоатационни разходи за конкретен кораб
 • Осигуряване на безопасен престой на кораба и повишаване сигурността на екипажа в открито море, без активно използване на двигателите на кораба (без разход на гориво), но при пълноценно функциониране на всички комуникационни и навигационни средства и електронни системи за безопасност
 • Осигуряване на пълноценен и непрекъснат контрол на стопанската дейност на море, независимо от това, дали работи или не двигателят на кораба, което дава възможност за покриване на всички изисквания на контролните органи и регулаторите при минимизация на допълнителните разходи за гориво (или пълната липса на такива)
 • Предоставяне на услуги по оптимално (с минимизиране на разхода на енергия) водене на кораба при осигуряване на изискванията за безопасност на корабоплаването

Наред с това ще бъде подобрен контролът на околната среда (въздух и вода), благодарение на който контролните и регулаторни органи ще могат да предприемат адекватни мерки за ограничаване на вредното въздействие на самата търговска дейност, както и да реагират при установяване на други източници на замърсяване.

Интегрална част от проекта е Бреговата система за наблюдение, базирана на универсална платформа за наблюдение и контрол на транспортни средства от различен тип, към която се интегрират приложения, осигуряващи предоставянето на специфичните услуги на VMS (I2VMS) – контрол на поведението и състоянието на плавателните съдове, електронно докладване на данни, събиране на данни за околната среда. Разработката съдържа и блокове (модули), допълващи и интегриращи се с бордовите системи.

Бреговата система за наблюдение взаимодейства с приложения, резидиращи в бордовите устройства. Локалното и дистанционното управление в I2VMS обхваща:

 • Оценка на ситуацията, когато можете да работите / да останете в морето с изключен двигател (икономия на гориво, безопасност)
 • Оценка на оптималния режим на работа на двигателя (оптимизиране на разхода на гориво – икономия на гориво)
 • Мониторинг на работата на двигатели и помпи, за да се избегнат аварии, разливи и да се спести гориво (спестяване на гориво и намаляване на разходите за ремонтни дейности);
 • Използване на ВИЕ (слънчеви панели, ветрогенератори) за осигуряване на захранване на електрически уреди на борда на кораба, оптимизиране на работата на бордовите батерии
 • Сигнализиране на капитана за промяна на ситуацията, опасност от сблъсък или нарушаване на зони с ограничения
 • Оценка на количеството и качеството на улова (за риболовните кораби)
 • Дистанционно наблюдение на всичко това и оценка на ефективността на бордовите автоматизирани системи за подпомагане на навигацията

За целта партньорът по проекта FourC предоставя технологии и ноу-хау за създаване на прототип на операционната среда i2VMS, базирана на собствената му платформа FourC Groovy M2M Cloud System за управление на IoT и/или M2M системите, реализирано като хоствано облачно решение или като продукт за инсталиране на сървър в собствен център за данни на потребителя. С помощта на тази облачна система се свързват разпределените устройства за контрол и управление в състава на I2VMS.

Осъществяването на настоящия проект ще окаже съществено положително влияние върху риболовния бизнес и туристическия бизнес в крайбрежните зони на моретата и в големите вътрешни водни басейни.

Повече информация за самия проект и за неговия напредък е достъпна на страницата на Скортел.

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

Последни новини

Последни новини

Министър Алексиев прие от името на България председателството на ТРАСЕКА

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев прие от името на България, председателството на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА за

Затвор грози бившия президент на Аржентина за шпионажа срещу роднините на екипажа на подводница ARA San Juan

Бившият президент на Аржентина Маурисио Макри обяви, че няма да прави заявления и към момента няма да се яви пред съда по повод обвиненията за предполагаем шпионаж, разпореден

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент