Интегрирана иновативна система за наблюдение на плавателни съдове „I2VMS“ от „Скортел“ ООД

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”

Скортел ООД е на пазара на мобилните спътникови комуникации и техните приложения в България от 1992 г., утвърждавайки се като основен и надежден доставчик на решения в областта на морските комуникационни и информационни системи и специализираните системи за наблюдение и управление на транспортни паркове и флоти.

Фирмата е създала и внедрила собствено решение за корабно оборудване за нуждите на система за наблюдение на риболовни кораби и електронно докладване на данни, която се експлоатира от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). 

През 2021 г. Скортел сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Integrated innovative VMS for boats and small ships – I2VMS (Интегрирана иновативна СНК за моторни лодки и малки кораби – I2VMS)” № 2020/551621, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България“, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия” за създаване на система за наблюдение на плавателни съдове от ново поколение, която отчита последните тенденции в технологиите и добрите практики при изграждането на подобен клас системи. 

Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца, до 30 април 2023 г.

Партньор по проекта е норвежката компания FourC AS.

C:\Users\hristo.golov\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.Word\IMG_E4247.jpg

Проектът I2VMS предвижда набор от технически решения, с които чрез иновации в областта на използването на възобновяеми източници на енергия (ВИЕ), на средства за наблюдение и контрол на околната среда, и инструменти на изкуствения интелект ще се постигне рязко повишаване на ефективността на предлаганите от Скортел продукти и услуги в посока опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии, повишаване на сигурността на корабоплаването и намаляване на експлоатационните разходи при осъществяването на стопанска и други дейности с малки плавателни съдове.

Новото оборудване и услугите, които ще предлага Скортел, ще бъдат атрактивни за потребителите с преките и косвените ползи, които осигуряват за осъществяваната стопанска дейност и за корабособственика:

 • Осигуряване на преки икономии на гориво, които компенсират частично бъдещите експлоатационни разходи за конкретен кораб
 • Осигуряване на безопасен престой на кораба и повишаване сигурността на екипажа в открито море, без активно използване на двигателите на кораба (без разход на гориво), но при пълноценно функциониране на всички комуникационни и навигационни средства и електронни системи за безопасност
 • Осигуряване на пълноценен и непрекъснат контрол на стопанската дейност на море, независимо от това, дали работи или не двигателят на кораба, което дава възможност за покриване на всички изисквания на контролните органи и регулаторите при минимизация на допълнителните разходи за гориво (или пълната липса на такива)
 • Предоставяне на услуги по оптимално (с минимизиране на разхода на енергия) водене на кораба при осигуряване на изискванията за безопасност на корабоплаването

Наред с това ще бъде подобрен контролът на околната среда (въздух и вода), благодарение на който контролните и регулаторни органи ще могат да предприемат адекватни мерки за ограничаване на вредното въздействие на самата търговска дейност, както и да реагират при установяване на други източници на замърсяване.

Интегрална част от проекта е Бреговата система за наблюдение, базирана на универсална платформа за наблюдение и контрол на транспортни средства от различен тип, към която се интегрират приложения, осигуряващи предоставянето на специфичните услуги на VMS (I2VMS) – контрол на поведението и състоянието на плавателните съдове, електронно докладване на данни, събиране на данни за околната среда. Разработката съдържа и блокове (модули), допълващи и интегриращи се с бордовите системи.

Бреговата система за наблюдение взаимодейства с приложения, резидиращи в бордовите устройства. Локалното и дистанционното управление в I2VMS обхваща:

 • Оценка на ситуацията, когато можете да работите / да останете в морето с изключен двигател (икономия на гориво, безопасност)
 • Оценка на оптималния режим на работа на двигателя (оптимизиране на разхода на гориво – икономия на гориво)
 • Мониторинг на работата на двигатели и помпи, за да се избегнат аварии, разливи и да се спести гориво (спестяване на гориво и намаляване на разходите за ремонтни дейности);
 • Използване на ВИЕ (слънчеви панели, ветрогенератори) за осигуряване на захранване на електрически уреди на борда на кораба, оптимизиране на работата на бордовите батерии
 • Сигнализиране на капитана за промяна на ситуацията, опасност от сблъсък или нарушаване на зони с ограничения
 • Оценка на количеството и качеството на улова (за риболовните кораби)
 • Дистанционно наблюдение на всичко това и оценка на ефективността на бордовите автоматизирани системи за подпомагане на навигацията

За целта партньорът по проекта FourC предоставя технологии и ноу-хау за създаване на прототип на операционната среда i2VMS, базирана на собствената му платформа FourC Groovy M2M Cloud System за управление на IoT и/или M2M системите, реализирано като хоствано облачно решение или като продукт за инсталиране на сървър в собствен център за данни на потребителя. С помощта на тази облачна система се свързват разпределените устройства за контрол и управление в състава на I2VMS.

Осъществяването на настоящия проект ще окаже съществено положително влияние върху риболовния бизнес и туристическия бизнес в крайбрежните зони на моретата и в големите вътрешни водни басейни.

Повече информация за самия проект и за неговия напредък е достъпна на страницата на Скортел.

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

Последни новини

Последни новини

Ивайло Гавраилов: Мотивацията ни е огромна, основен приоритет е да отпушим инвестиционния процес

Мотивацията ни е огромна, за да продължим с непрекъсната си комплексна работа, да надграждаме, да си поставяме все по-високи цели и с една по-уверена походка да посрещаме

Георги Гвоздейков: Въвеждането на зелен транспорт ще бъде сред водещите ми приоритети

Въвеждането на зелен транспорт ще бъде сред водещите ми приоритети, заяви новият министър на транспорта и съобщенията инж. Георги Гвоздейков на церемонията по приемане на