Във Варна обсъждат предизвикателствата пред рибарството в контекста на екологичния преход

Снимката е илюстративна.
Снимката е илюстративна.

Утре във Варна ще се проведе работна среща на Националната рибарска мрежа с представители на науката. Темата на форума е „Справяне с предизвикателствата пред рибарството и аквакултурите в контекста на екологичния преход“. Програмата ще продължи и на следващия ден с обучение на тема „Управление на риска при изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 и подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Работната среща на 26.08.2021 г. има за цел да събере на едно мястопредставители на сектор „Рибарство и аквакултури“, местни инициативни рибарски групи, академичната общност, екологични организации, местната и централната администрация и други заинтересовани страни, в търсене на решения за справяне с предизвикателствата пред рибарството и аквакултурите в контекста на екологичния преход, както и да подкрепи изграждането на експертна мрежа за приложни научни изследвания и иновации за устойчиво развитие на рибарските райони в България.

В първия тематичен панел „Екологично устойчиви риболовни дейности“ ще бъдат разгледани важни теми за развитието на сектора, свързани със селективността на риболовните уреди и оценката на видовото разнообразие и популациите на стопански ценни риби, в съответствие с целите на Зелената сделка и новата стратегия на ЕС за биоразнообразието.

Вторият тематичен панел е посветен на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите. В рамките на следобедната част на програмата ще се разгледат и обсъдят теми, свързани с контрола на безопасността на храните и проследяване качеството на рибата и рибните продукти, както ивъзможностите за отглеждане на марикултури от есетрови и други местни видове, в светлината на екологичната мрежа Натура 2000.

Предвид целенасочената подкрепа за сектора на водораслите, залегнала в Европейската зелена сделка и Стратегическите  насоки на ЕС за аквакултурите, програмата на мероприятието включва и представяне на международния опит при отглеждането на морски водорасли, като целта е да се продължат обсъжданията и да се обединят усилията за развитие сектора на водораслите в България.

По време на третия тематичен панел ще бъдат представени добри практики и примери за проекти, подпомагащи екологичния преход в рибарските райони. Срещата ще завърши с традиционното за форумите на Националната рибарска мрежа нетуъркинг мероприятие, целящо да насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни и работата в мрежа. 

Гост-лектори на събитието ще бъдат доц. д-р Виолин Райков и доц. д-р Петя Иванова от Института по океанология към БАН, д-р Йордан Господинов,изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на риба и рибни продукти БГ Фиш, представители на Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Участие в срещата ще вземат още представители на дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието, храните и горите, Местни инициативни рибарски групи и други заинтересовани страни от устойчивото развитие на рибарските райони в България.  

Обучението на 27.08.2021 г. има за цел да повиши капацитета на заинтересованите страни за изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти, финансирани чрез ЕФМДР и ПМДР 2014-2020. По време на обучението ще бъдат разгледани важни практически аспекти за успешното изпълнение на проекти по програмата, вкл. управление на риска при провеждането на процедури по ПМС 160/2016, основни изисквания при отчитането и мониторинга на проекти, одити и нередности по ПМДР 2014-2020. Гост-лектори в обучението ще бъдат представители на дирекция „Рибарство и аквакултури“, ДФ „Земеделие“ – РА и експерти в областта на мониторинга и одита на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Участието в събитията на Националната рибарска мрежа е безплатно, но изисква предварителна онлайн регистрация.

Последни новини

Последни новини

Вицеадмирал Пламен Манушев: Крайно време е за морското търсене и спасяване да отговарят Военноморските сили

Крайно време е морското търсене и спасяване да премине към Военноморските сили на Република България. Това заяви пред Maritime.bg вицеадмирал о.з. Пламен Манушев, който днес е

МОСВ: Необходимо е Морска администрация да проведе спасителна операция за заседналия кораб

Министерството на околната среда и водите разпространи позиция по повод заседналия край защитена местност Яйлата моторен кораб VERA SU. Mariitme.bg публикува без

Моряшки професионален съюз: Оставките са най-малкото нещо, случаят с кораб Vera Su е престъпно бездействие

Уволнението на изпълнителния директор на Морска администрация - София е най-малкото нещо, което досега трябваше да бъде направено, налице e престъпно бездействие. Това заяви

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент