Три дни след въпрос на депутат, кръчмите на Морска гара станаха изрядни

Морска администрация е установила категорични несъответствия при изграждането на заведения в района на Морска гара – Варна. Това става ясно в отговор на въпрос на депутата от „Демократична България“ Стела Николова от служебния транспортен министър Георги Тодоров, публикуван в електронната система на парламента след работно време вчера, установи проверка на Maritime.bg.

Всички заведения в зоната за достъп, която се обособи в района на Морска гара – Варна, следва да са преместваеми и да отговарят на наредбата за този тип обекти в пристанищата. От отговора на министъра става ясно, че Морска администрация е установила две сериозни нарушения.

Освен монтирането на метални конструкции се констатира изграждането на стени с тухли и зидарски разтвор в едно от заведенията. Такива материали и дейности не са описани, както в проектната документация за монтиране на обекта, така и в издаденото от транспортния министър разрешение за неговото съществуване. По константираните груби нарушения не са постъпили възражения от „Пристанище Варна“ ЕАД и териториалното поделение на ДППИ, става ясно от отговора на министъра.

На нарушителя е предоставена възможност да премахне доброволно стените, а при неизпълнение да събори цялата сграда. Собствениците на обекта премахват само частично външен слой, покриващ стените, а от последващи проверки става ясно, че изградили и нови вътрешни стени, макар за същите да е разпоредено събаряне.

Тогава собственикът информирал, че ще иска ново разрешение от министъра на транспорта за поставянето на интериорни елементи, които обаче на практика са масивни тухлени стени. Скорострелно транспортното министерство е одобрило искането, става ясно от отговорите на Георги Тодоров, с което практически е разрешено наличието на масивна конструкция.

Второто нарушение е свързано с изливане на бетонна плоча и арматура при градежа на друга кръчма и отново в противоречие с издаденото от транспорното министерство разрешително за поставянето й. За установените нарушения отново не е имало възражения от наемодателя „Пристанище Варна“. Отново е даден срок на собствениците доброволно да приведат обектите в нормативните изисквания или да ги съборят.

Две седмици са били нужни на софийската централа на Морска администрация да препрати констатираните нарушения до МТИТС.

След това „Пристанище Варна“ ЕАД информира Морска администрация, че изпълнителят започнал незабавни дейности за привеждане на кръчмите в съответствие. От отговора на Георги Тодоров не става ясно с какъв документ това е установено, което наложило повторна проверка от Морска администрация. При нея обаче не било възможно да се установи премахнат ли е бетона, тъй като вече имало положена подова настилка.

Три дни след като Стела Николова изпраща въпрос към Тодоров, на 27 август, изпълнителят на обектите изпратил писмо, с което уведомява, че са отстранени всички нередности. „Всички нередности, включително тези за изливане на бетонна плоча, са изцяло премахнати, като всички действия са извършени в присъствието на „Пристанище Варна“ ЕАД“, пише собственикът на обекта.

От отговора на Георги Тодоров по никакъв начин не става ясно кой, кога и с какъв документ е удостоверил това от страна на пристанището.

Меко казано странен е и част от отговора в писмо на собственика на обекта. В него той изтъква, че било „незаконосъобразно и нецелесъобразно“ да се издават последващи предписания, защото вече имало положена облицовка. Какво обаче се крие под нея, остава пълна загадка.

Транспортният министър не е допуснал публикуването на всички документи, изтъквайки че това „не е уместно“.

Отговорът на министъра:

44971046-154-06-338

Какво се случва в пристанищата и управляващото инфраструктурата им предприятие, всичко по темата до момента:

Последни новини

Последни новини