Обсъдихме с Румъния равния достъп в общоевропейските води


Правилата, условията за риболов и опазване на рибните ресурси в Черно море бяха обсъдени на работна среща във Варна между  Изпълнителните агенции по рибарство и аквакултури на България и Румъния,  представители на Европейската комисия, представители на Гранична полиция на двете държави и представители на браншови рибарски организации. Срещата бе по инициатива на браншова риболовна организация “Черноморски изгрев” и организирана със съдействието на ИАРА.  Изпълнителният директор на ИАРА д-р Драгомир Господинов откри срещата, като подчерта, че като страни-членки на ЕС, България и Румъния носят обща отговорност за контрола на риболова и опазване на рибните ресурси в Черно море  и в тази връзка е необходимо двете Агенции да хармонизират дейностите си.  На срещата между Агенциите по рибарство на България и Румъния и ЕК се обсъди равния достъп в общоевропейските води за улова на риба, като целта бе да се определят точно правилата по отношение на контрола, който трябва да извършват съвместно Агенциите по рибарство на България и Румъния, както и на двете Гранични Полиции. Акцентът в срещата бе поставен върху това да няма никакво значение дали рибарите се проверяват от румънски или български власти и те да извършват еднакъв по вид проверки и да изискват едни и същи документи.  Представителите на Европейската комисия г-н Хавиер Васкес и г-н Антонио Сервантес представиха пред участниците в срещата общата рамка на контрола във водите на ЕС, както и правата и задълженията на контролните институции. Те говориха и по въпроса свързан с борбата с незаконния, нерегулиран и недеклариран риболов и правата и задълженията на администрациите на страните-членки и рибарите.  На срещата се постави въпроса и за извършвания свръх улов от страна на Турция, тъй като България и Румъния имат квотен принцип, а турците нямат. Представителите на Европейската комисия, заявиха, че се водят разговори с Турция по отношение на свръхулова, който осъществяват турските рибари.

Maritime.bg – Рибарство

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини