Ново ръководство по ПМДР 2014 – 2020 г. за бенефициерите с проекти в мониторинг

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изготви ново Ръководство по Програмата за морско дело и рибарство (ПМРД 2014 – 2020). То съдържа детайлна информация за задълженията на бенефициерите при изпълнението на бизнес плановете им в задължителния 5-годишен период на мониторинг.

В него са разписани и стъпките, необходими за осигуряване на ефективното отчитане на индикаторите в ИСУН 2020. Припомняме, че 5-годишният мониторингов период за проектите по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., започва да тече след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ по сключения административен договор.

В тази връзка бенефициерът трябва да гарантира, че отпуснатите средства се разходват в съответствие с националното законодателство и с установените норми на ЕС. За целта ДФ “Земеделие“, в качеството си на Междинно звено на Управляващия орган на ПМДР, ежегодно изисква от бенефициерите да подават „Технически отчет“ в системата ИСУН 2020. Насоките, които са разписани в Ръководството, ще улеснят бенефициерите при отчитане изпълнението на производствените програми и заложените индикатори на проектите им, които са в период на мониторинг.

Ръководството е публикувано на официалната страница на Държавен фонд „Земеделие“. То ще бъде изпратено и чрез ИСУН 2020 на всички бенефициери с подписани договори по ПМДР 2014 – 2020 г., които са в период на мониторинг. Ръководството е част от предприетите мерки за подобряване на дейността на Фонда чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на Разплащателната агенция.

Вижте ръководството тук

Публикации на Maritime.bg по ПМДР

Българска фирма разработва уникална технология за култивиране на водорасли

Първата пилотна инсталация за отглеждане на микроводорасли спирулина беше изградена от „Алгае България“ ООД, която е пионер с продуктите от тях на пазара. Това стана

Весна Балтина: В Бургас изградихме лодкостоянка, която дават за пример от ЕК

Лодкостоянката, която изградихме като бенефициент по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР), в кв. „Крайморие“, Бургас, се представя като добра практика от

Последни новини

Последни новини

Чилийски военен кораб ще транспортира полярниците до базата „Св. Климент Охридски“

Първата група от 15 души полярници от юбилейната 30-а българска антарктическа експедиция, след десетдневна карантина в чилийското пристанище Пунта Аренас, вече са на борда на

Южният океан е маховикът на климатичната система, все още поглъща огромни количества въглероден диоксид

Южният океан все още усилено абсорбира големи количества въглероден диоксид, отделян от изгарянето на изкопаеми горива, показва проучване, базирано на въздушни наблюдения.

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент