Расте броят на ваксинираните моряци

Непризнаването на някои видове ваксини в отделни държави и новите ограничения за пътуване в Азия и Китай продължават да поставят под въпрос благосъстоянието на моряците. Това пише в последното съобщение от компаниите, обединени под т.нар. Декларация Нептун.

Отчитат се изключително бавни признаци на подобрение на ситуацията, свързана със смените в корабни екипажи. Едва с 1% към началото на ноември е намалял общият брой моряци, оставащи на борда на кораби извън срока на техните договори. Около 90 хил. моряци са наети на работа от компаниите, обединени от декларацията, и техните данни сочат, че към момента около 7% са морските специалисти с изтекли договори. Около 1% са моряците, които са на борда на кораби на компаниите за 11 и повече месеца.

Отчита се 10-процентен ръст на броя ваксинирани моряци в състава на въпросните компании. Макар да има недостиг на ваксини в големи морски нации като Филипините, расте броят на пристанищата, в които се предлага имунизация за морски специалисти, което е спомогнало за общото увеличение на ваксинирани сред моряците.

Обединените от декларацията компании обаче изтъкват, че нови национални затваряния, увеличаването на отменени полети, ограниченията за пътуване и все по-строгите изисквания за смени в екипажи, особено в Азия, създават нови проблеми в поддържането на благосъстоянието на моряците.

Като много сериозен проблем се посочва, че в някои държави има изискване за имунизация с конкретни ваксини, за да бъдат извършвани смени.

Последни новини

Последни новини